Hva er inkasso?

Inkasso er oppfølging av ubetalte regninger. Kredinor er et inkassobyrå som hjelper bedrifter med oppfølging og kundeservice overfor de som betaler for sent - eller ikke kan betale.

Hvis du har kjøpt noe og ikke betaler innen fristen, kan dette bli en inkassosak som Kredinor får fra den du har kjøpt eller lånt noe fra. Kredinor hjelper sender ut purringer, inkassovarsel - og holder kontakten frem til varen eller tjenesten er betalt.

Hva er grunnen til at folk betaler sent?
De fleste har glemt å betale, eller de har latt det gå over noen dager fordi de samler opp betalingene. Samtidig vet vi at noen har en rotete økonomi og mangler oversikt. Andre kan ha brukt for mye penger uten å tenke på kostnaden når de skal betale regningene. Det de da sitter igjen med er utgifter som er høyere enn inntekten. Ta kontakt hvis du får betalingsproblemer slik at vi kan diskutere hva som skal til for at du kan betale.

Viktig med rutiner - tett oppfølging i alle ledd
Kredinor følger opp gjennom inkassovarsel og kontakt på telefon. Vi synes det er viktig med dialog. Det er også viktig å få klarhet i hvorfor de ikke kan betale. Et inkassovarsel kan sendes 14 dager etter at betalingsfristen. Et inkassovarsel har 14 dagers betalingsfrist. Hvis beløpet da ikke betales sendes et brev med betalingsoppfordring. Det er et varsel som forteller at den ubetalte regningen kan ende med en betalingsanmerkning. Det legges renter og gebyr til fakturabeløpet. Noe av gebyret går til å betale de som følger opp saken i Kredinor, og noe går til staten ut fra det de mener det koster samfunnet at regningene betales for sent.

Kreditt er en bindende betalingsavtale
Inkasso er nødvendig og viktig i et velfungerende samfunn. Hvis for mange lar være å betale innen fristen som er satt, kan den som har solgt varen eller tjenesten få økonomiske problemer. De skal jo også blant annet betale sine leverandører, lokalleie og lønn til ansatte. Hvis mange nok opplever dette kan det bli et alvorlig samfunnsproblem. Dette er også grunnen til at det offentlige har bestemt at det skal være tydelige regler, frister og høyere gebyrer jo større beløp og jo lengre tid det tar før kundene betaler.

Hvor mye skylder det nordmenn?

I 2016 har inkassobyråene i Norge fått mer enn 7,5 mill saker til inkasso totalt. Til sammen utgjør det ubetalte regninger for mer enn 76 milliarder kroner. Det er mye penger. Hvis bedrifter eller offentlig sektor ikke sender disse sakene til inkasso vil det bety at mange av dem vil gå med tap, og i verste fall kan de ende med konkurs. Det er ikke bra verken for den som kjøper noe eller den som selger.

Om inkasso og inkassobransjen

Inkassobransjen har en lang historie. Kredinor har holdt på med inkasso i mer enn 110 år. De senere årene har vi også hjulpet flere og flere med fakturering, i tillegg til inkassovirksomheten. Vi vet fra kundeundersøkelser at våre kunder setter pris på den jobben vi gjør. Samtidig vet vi også at mange som skylder penger setter pris på å snakke med oss. Vi ønsker å gi gode råd - og bidra til å finne løsninger.

God inkassoskikk
Samtlige inkassoselskap er underlagt lov om god inkassoskikk, personvern etc. Hvis du er uenig i kravet er det ekstra viktig å kontakte oss eller det inkassoselskapet som har kontaktet deg, slik at du får diskutert og eventuelt klaget på saken.

Alle som skylder penger og får en sak fra oss kan logge seg inn på vårt nettsted, her.

 


Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA