Kloke hoder

Markedets forventninger til bruk av strategisk prediktiv informasjon er i endring. Vi har satt oss som mål å innta posisjonen som Norges mest innovative selskap innen systemutvikling, konsept- og produktutvikling innen områdene kunde- og informasjonsbehandling.

Vi ønsker å trekke til oss flere kloke hoder med energi og entusiasme som en del av et allerede innovativt miljø utenom det vanlige - sammen skal vi skape det unike.

Kredinor har gjennom strategiperioden 2009-2012 etablert en miljø med spisskompetanse innen Strategi, Forretningsutvikling, Analyse, Business Intelligence, Arkitektur og Teknologi. Vi ønsker å trekke til oss flere kloke hoder med energi og entusiasme som en del av et allerede innovativt miljø utenom det vanlige - sammen skal vi skape det unike.
Kredinor har en  omsetning på 370 millioner i 2010 og 360 ansatte. Vårt hovedkontor ligger sentralt i Oslo

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA