Nyheter og sponsorater

Kredinor er et samvirkeforetak med kontorer i 11 byer. Overskuddet fra virksomheten går tilbake til driften. Noen av midlene brukes også til å gi noe tilbake gjennom blant annet sponsorsamarbeid. Les mer om sponsing her.

Gjennom kundemagasinet KredinorNytt presenterer vi avdelingskontorene våre, kundecases, inkassutviklingen, juridiske tema og nyheter. Les KredinorNytt her.  

 

Presse

Kredinor ønsker å være synlig og tydelig i mediebildet, gjennom å bidra med fag-, fakta- og kunderelatert innsikt fra inkassomarkedet.  

Vi legger ut presseinformasjon på egne sider og er i dialog med journalister når vi har innsikt som vi tror interesserer. Send oss gjerne ønsker og tips til saker på e-post.

Mer om Kredinor i mediene

Mennesker og teknologi

Vi gjør en viktig jobb hver dag i møte med kundene våre - og våre kunders kunder. Samtidig retter vi blikket fremover og sørger for å henge med i den teknologiske utviklingen. 

Det er menneskene som gjør oss gode, i kombinasjon med teknologien. Vi er tettere på og finner gode løsninger.

Les mer om kundebehandlingen i Kredinor 

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA