Bedre med BankId

Med BankId får nå skyldnere tilgang til en samlet oversikt over inkassosakene de har hos Kredinor. Det blir enklere å få kontroll på gjelden og diskutere betalingsløsninger. Tidligere fikk skyldnere kun tilgang til en og en inkassosak ved pålogging.

Kredinor lanserte pålogging med BankID for personskyldnere i september 2015. Mer enn 8.000 skyldnere har tatt i bruk løsningen.
- Pålogging med BankId åpner for en bedre dialog når skyldnerne ringer til kundeservice hos oss, sier Hedda Fahlstrøm direktør for Kundesenteret i Kredinor.

De fleste skyldnere, som er kunder av Kredinors oppdragsgivere, har kun en inkassosak. Samtidig viser tallene at de som har alvorlige betalingsproblemer har så mye som et snitt på 4 saker med betalingsanmerkning. Det er først og fremst de med flere saker som vil oppleve pålogging med BankId som en klar forbedring.

God dialog øker løsningsgraden

- Kredinor er opptatt av dialog med de som skylder penger og ser at løsningsgraden øker til så mye som 90 % i de sakene vi oppnår kontakt og muntlig avtale om betaling, fortsetter Hedda. På sikt ønsker Kredinor å være tilgjengelig med kundeservice til skyldnere også via chat, i tillegg til økt bruk av SMS og e-post. – Det handler om å være tilgjengelig i alle kanaler som er naturlige for skyldner, sier Hedda Fahlstrøm videre. Ved å rykke litt nærmere de som skylder penger bidrar vi både til å forebygge samtidig som vi finner løsninger raskere. Det er god kundeservice, sier  Hedda Fahlstrøm.


Neste steg – BankId på mobil

- Vi er i full gang med utvikling av løsningen som skal muliggjøre innlogging via BankId på mobil, sier prosess- og leveranseansvarlig Andreas Komnæs i Kredinor. Rundt 8 000 skyldnere har allerede logget seg inn med BankId kodebrikke siden lansering. – Vi forventer en betydelig økning i antall unike brukere når innlogging blir mulig gjennom BankId på mobil, avslutter Andreas Komnæs.

Skyldnerne våre er aktive mennesker – de aller fleste av dem er folk flest som har et travelt liv. – Med BankId på mobil når vi enda flere, spesielt blant de unge av våre skyldnere. Vi tror det vil bidra til å senke terskelen for kontakt, noe som er positivt for alle parter, avslutter Hedda Fahlstrøm.

 

Pålogging med BankId for skyldnere med inkassosaker.

Andreas Komnæs, Prosess- og leveranseansvarlig i Kredinor.

Hedda Fahlstrøm, direktør for Kundesenteret i Kredinor

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA