Kredinor er fusjonert

Kreditorforeningen Vest og Kredinor er fusjonert og det nye navnet er Kredinor. Fra og med nå vil logo, markedsføring og avsender av all kundeinformasjon være i Kredinor-profil.

Fra 01.01.2015 er Kreditorforeningen Vest og Kredinor fusjonert og det nye navnet er Kredinor. Fusjonen kom i stand etter begge at begge selskap har hatt et ønske om vekst, gjennom å være tettere på kundene på Vestlandet - og i landet for øvrig. Fusjonen innebærer at Kredinor er landsdekkende med avdelingskontor i ti byer i tillegg til hovedkontoret i Oslo.

 

Her er mer informasjon om fusjonen, gitt til pressen

Her er generell informasjon til kunder.

Her er informasjon til skyldnere/debitorer som har fått brev.

 

 

Kreditorforeningen Vest og Kredinor har lang, felles historie og sammenfallende verdier og kultur. Kreditorforeningen Vest startet opp i Bergen i 1898. Kredinor ble etablert i Oslo i 1905. Fra 01.01.2015 er det felles merkenavnet Kredinor.

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA