KredinorNytt 1-2015

Kredinors nyhetsmagasin KredinorNytt er sendt til kunder og nettverk, men finnes også tilgjengelig elektronisk.

KredinorNytt inneholder nyheter og informasjon fra Kredinor. Vi presenterer ett av våre avdelingskontor og noen av våre kunder i hver utgivelse. Videre gir vi oppdatert informasjon om inkassoutviklingen og skyldnerbildet. Vi bringer også inn noen av de juridiske sidere ved inkassovirksomheten.  Foruten dette vil hver utgave inneholde en oppdatert versjon av vår kurs og seminarkalender. Neste utgave kommer ca 1. oktober 2015.

KredinorNytt 1-2015, april lavoppløst.
KredinorNytt 1-2015, april høyoppløst.

KredinorNytt 2-2015, kommer i sept/oktober 2015

Ønsker du å abonnere på kredinorNytt, send oss en e-post.

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA