Kredittpolitisk Utsyn

Kredinors markedsrapport Kredittpolitisk Utsyn med tall for 2014 viser at stadig flere bedrifter ber om hjelp til å kreve inn betaling for varer eller tjenester de har solgt til sine kunder.

ØKT PROFESJONALISERING AV PENGEINNKREVINGEN

Kredinors markedsrapport Kredittpolitisk Utsyn med tall for 2014 viser en økning i antall saker som sendes til inkassoselskapene, tidligere enn før. Veksten i antall saker sendt inkassoselskapene økte med 5,1 % fra 6,7 mill saker i 2013 til 7,0 mill saker i 2014. Dette utgjør totalt 69 milliarder kroner i utestående gjeld som inkassoselskapene krevde inn på vegne av sine oppdragsgivere i 2014.

Effektene av å involvere inkassoselskapene tidligere kan gi store gevinster for bedriftene. De sparer tid til å følge opp sene betalere og pengene kommer raskere inn fordi inkassoselskapet følger tettere opp de som ikke betaler. 

Kredinor mottok også flere saker til før-inkasso. Brutto mottatte oppdrag til Kredinor ligger på 2,0 mill saker i 2014, hvorav 1,3 mill saker er rene purre/inkassosaker. Tilsvarende tall for Kredinor er 7,9 milliarder, en økning på 17,1 %. 

Følgende faktorer har forsterket seg fra 2013 til 2014 – og inn i første kvartal 2015:

·         De unge og eldre skyldnerne øker i antall saker og gjeld
·         De middelaldrende er stabile, men er den "verste" gruppen
·         Arbeidsledighet over lang tid er en trussel for betalingsevnen

Unge og eldre – økning i antall inkassosaker og gjeld
Fordelingen av antall skyldnere, saker og utestående gjeld endrer seg ikke stort fra 2013 til 2014. Den største økningen er i antall betalingsanmerkninger og gjeld blant unge fra 18-24 år og eldre over 55 år. De unge som pådrar seg for mye gjeld får en dårlig økonomisk start på voksentilværelsen, hvis de ikke klarer å ordne opp raskt. Det positive for de unge er at de lettere kan gjøre opp for seg enn de eldre. De unge skylder lavere beløp og de har færre betalingsanmerkninger i snitt. De har også utsikter for lønnsintekter over flere år enn de eldre, noe som gjør det enklere for dem når de skal ordne opp.

Stor andel skyldnere 40-50 år har en fastlåst økonomisk situasjon
Tallene fra Kredinor og totalen for Norge viser at de største skyldnerne er aldersgruppen 40 – 50 år. I denne gruppen er menn overrepresenterte. De skylder i snitt høye beløp, de har flere saker inne i en omgang og er kommet i en fastlåst situasjon som det er krevende å komme seg ut av. De er tett fulgt av 30-40-åringene. Begge aldersgruppene er stabile i antall og i kapital de skylder sammenlignet med 2013, men de er likevel ille ute både i andel av befolkningen, antall saker og størrelsen på gjelden de har.

Økt arbeidsledighet - alvorlig for betalingsevnen
Arbeidsledighet med reduksjon eller bortfall av inntekt over lengre tid er en viktig årsak til betalingsproblemer. Hvis situasjonen i oljebransjen forverres kan det ramme hardt i grupper som tidligere ikke har hatt betalingsproblemer. Med høye boligpriser over lang tid har «folk flest» opparbeidet seg en høy gjeldsbyrde som krever en god inntekt for å forsvare. Vi ser en svak vekst i antall betalingsanmerkninger blant høyinntektsgruppen med inntekt over 1 million, men denne veksten er fra et allerede lavt nivå på 0,5 % til 1,3 %.

Overvåk i Kredinor - kunder med alvorlige betalingsproblemer
Kredinor har saker til overvåk mot privatpersoner på totalt 2,4 milliarder kroner. Antall personer som står for disse sakene er drøyt 104 000 personer. Snitt antall saker som er uløst ligger på 2,3 og snittbeløpet disse personene skylder er nesten 23 000 kroner. Snittalderen på skyldnere på overvåk er lavere enn snittet på hovedgruppen skyldnere fordi flere av sakene løser seg raskere i de yngre aldersgruppene. Det som virker positivt er at unge har færre saker og lavere gjeld enn de eldre skyldnerne på overvåk. 

Kredittpolitisk Utsyn ble presentert under et frokostmøte i Oslo 29. april 2015 for kunder og inviterte.   

 

Kredittpolitisk Utsyn 2015
-
Presentert 29. april 2015

  • Skyldnerbilde og inkassotall for 2014
  • Overvåk - de dårligste betalerne
  • Skyldnerkart over Oslo


Kredittpolitisk Utsyn 2014
- Presentert 29. april 2014

  • Skyldnerbilde og inkassotall for 2013
  • Kredittøkonomiske betraktninger

 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt.

Ingjerd Thurmer / markedssjef / mob: +47 416 40 797
ingjerd.thurmer@kredinor.no

 

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA