Heldagskole om privatøkonomi

Nesten tusen elever, lærere og økonomiske rådgivere var i sving på Edvard Munch videregående under den største mobiliseringen noensinne rundt å lære skoleungdom om personlig økonomi den 29. november 2016.

 
Edvard Munch videregående skole i Oslo satte andre fag til side for alle 800 elevene og brukte hele dagen til å lære de unge mer om privatøkonomi. Etter en introduksjon om personlig økonomi gikk dagen til oppgaveløsning som ble avsluttet med kåring av vinnere og utdeling av premier ved statsråd Solveig Horne.

Oppgaven elevene fikk var å komme frem til et forslag til produkt eller tjeneste for å skape interesse rundt personlig økonomi for de mellom 15 – 18 år. Det var Nordea Ung som hadde utformet oppgaven.

Bakgrunnen for innovasjonscampen om personlig økonomi er ønsket om å lære unge mer enn skolens pensum dekker i dag.

– Vi gjør dette fordi vi vil at alle skal lære mer om personlig økonomi enn de får gjennom den ordinære undervisningsplanen, sier rektor Stein Dillevig. – Vi tror interessen og læringen blir mer effektiv ved å bruke hele dagen til å løse en oppgave. Derfor fulgte vi prinsipper som Ungt Entreprenørskap har for heldags innovasjonscamper. I tillegg til økt kunnskap om personlig økonomi fikk elevene også læring gjennom samarbeid med elever de ikke kjenner fra før, problemløsning innenfor et gitt tidsrom, innsalg av ideer og presentasjon for et større publikum, avslutter han.

Det å arrangere innovasjonscamp for tusen mennesker krever ganske mye, noe Rektor Stein Dillevig og hans lærerteam håndterte på en imponerende måte. Bildet viser Dillevig under briefingen av juryen som bestod av økonomiske rådgivere og en skoleklasse fra Ris skole - midt i målgruppen for løsningen av oppgaven som var å finne 15-18 år.

Fem timer til oppgaven før juryering og kåring av vinnere
De 800 elevene ble delt inn i 132 grupper ved skolestart og skulle i løpet av fem skoletimer finne et forslag til produkt eller tjeneste for å skape interesse rundt personlig økonomi for de unge unge mellom 15-18 år.  Oppgaven ble gitt av Nordea Ung. I løpet av dagen fikk alle grupper veiledning fra økonomiske rådgivere fra Nordea Ung, Finans Norge og Kredinor. Samtlige grupper presenterte sine løsninger gjennom en pitch på 2 minutter foran en jury mot slutten av dagen, hvorav 16 grupper gikk videre. Finalistene presenterte sin pitch for en hovedjury som kåret to vinnerlag.

Gruppene fikk veiledning underveis mens de løste oppgaven. Her er det Petter Gjeitnes fra Kredinor som gir råd til en av de mange gruppene som var innom veiledertorget.

Elevrådsleder Mille Marie Isaksen ledet prisutdelingen sammen med rektor Stein Dillevig, ved Edvard Munch videregående skole. - Jeg er glad skolen setter et så viktig tema som personlig økonomi på dagsordenen for elevene, og synes det er moro når elevene har gjort så mye for å vinne, sier Mille Marie Isaksen.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne var til stede under prisutdelingen og fortalte elevene at de må ta kontrollen over eget forbruk og egen økonomi, og ikke la de som gir kreditt eller selger en vare eller tjeneste ta kontrollen over dem. Hun fortalte at hun også er forbrukerminister og kan mye om personlig økonomi. Hun brenner tydelig for å øke kunnskapen om personlig økonomi blant ungdom, i en tid hvor antall unge med betalingsproblemer øker.

Elevrådsleder Mille Marie Isaksen ved Edvard Munch videregående skole og statsråd Solveig Horne, forbruker-, barne og likestillingsminister etter prisutdelingen.

Vinnerne ble Økonomia og PØH Personlig Økonomisk Hjelp
De to vinnergruppene hadde innovative, gode og realiserbare forslag til løsninger:

Økonomia – Spill din vei til kunnskap!
-      Et App-spill om økonomi hvor de lærer å håndtere sin egen økonomi gjennom spillet. Alle brukere lager sin egen «karakter»/avatar. Brukerne må lage et budsjett for sin karakter, de må være bevisst at de behøver inntekter, som igjen gjør at karakteren må skaffe seg jobb gjennom søknad, CV etc. Karakteren får også læring i å bruke penger, hvor fornuftig bruk øker humøret til karakteren og ufornuftig eller for mye pengebruk gir dårlig humør

Juryens begrunnelse:
-       Elevene hadde en velformulert og klar plan for løsningen. Den var innovativ og nyskapende og de klarte å selge inn ideen til juryen på klar og overbevisende måte. Elevene hadde tatt med flere aspekter og temaer innenfor privatøkonomi. Ikke bare i forhold til smartere forbruk, men også på inntektssiden. Eksempelvis tips til CV og hvordan å søke jobb. 

PØH! - Personlig økonomisk hjelp
-      Et App-verktøy for å få kontroll på økonomien for å realisere «drømmer». Funksjonell app som skal sørge for økonomisk oversikt over hva de har og motivasjon for balansert bruk - og verktøy for sammenligninger i ettertid for om hva man faktisk har brukt penger på.

Juryens begrunnelse:
-       De hadde en god idè som svarte på problemstillingen ved å gjøre sparing og personlig økonomi gøy og lærerikt for 15-18 åringer. De overbeviste juryen gjennom godt innsalg ved hjelp av visuelle hjelpemidler – og de demonstrerte tydelig kunnskap om privatøkonomi

Godt grunnlag fra Ungt entreprenørskap
Det å arrangere innovasjonscamp for tusen mennesker krever ganske mye. Rektor Stein Dillevig, assisterende rektor Kjersti Stokke og elevrådet ved elevrådsleder Mille Marie Isaksen stod bak dette initiativet. Sentrale bidragsytere i planleggingen og gjennomføringen var Ungt Entreprenørskap ved Hege Grande Fjellbirkeland som prosjektansvarlig og leder av hovedjury. I tillegg bidro Nordea Ung, Finans Norge og vi i Kredinor.  Det bidro til at teorien ble så tett på den praktiske hverdagen som mulig for de som skulle løse oppgavene.

Her er noen av de økonomiske rådgiverne som stilte til veiledningstorget fra Kredinor. I tillegg deltok flere personer i jury og hovedjury. "En veldig morsom og annerledes dag på jobb" var oppsummeringen fra flere av disse fra Kredinor.

Mer personlig økonomi inn i pensum
Kredinor engasjerer seg i dette arbeidet for å bidra til å redusere antall unge med betalingsproblemer – og forebygge slik at færre ender med inkasso. Antall inkassosaker blant unge øker. Kredinor har sett en utvikling over flere år, og fra 2015 til 2016 har inkassotallene økt betydelig. Flere tar nå til orde for å få mer pensumtid i både ungdomsskolen og videregående skole knyttet til personlig økonomi.

- Vi ønsker å bidra til å få mer privatøkonomi inn i den obligatoriske delen av pensum i videregående skole, sier Ingjerd Thurmer markedssjef i Kredinor. – Ved å bruke mer av undervisningstiden til personlig økonomi kan vi få en ung generasjon med en sunnere økonomisk fornuft enn den vi ser i dag.  Inntil da er det positivt å bidra til å gjennomføre initiativ som dette fra Edvard Munch videregående skole, avslutter Ingjerd Thurmer

Deltagere i hovedjury på første rad: Hedda Falstrøm nærmest fra Kredinor og  Johanne Hultberg Døving fra Nordea. Hovedjury bestod i tillegg av juryleder Hege Grande Fjellbirkeland fra Ungt Entreprenørskap,  Ann Cecilie Larsen fra Nordea, Arill Andre Aam fra Nordea - og Ingjerd Thurmer fra Kredinor.

 

Ta gjerne kontakt om det er noen spørsmål.


Ingjerd Thurmer / Markedssjef Kredinor /Mob: 416 40 797 / ingjerd.thurmer@kredinor.no

 

Edvard Munch videregående skole

Elevrådsleder Mille Marie Isaksen, e-post: milleisaksen@gmail.com og Mobil: 90774661

 

Ønsker din skole noe tilsvarende?
Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap ved innovasjonsentusiast Hege Grande Fjellbirkeland

M: +47 936 73 134
www.ue.no/Oslo

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA