Sterk inkassoøkning

Tall fra Kredinor og fra inkassobransjen viser at inkassogjelden når nye høyder. Nordmenn skylder 70 milliarder fordelt på 7,5 millioner inkassosaker. Kredinor mottok for første gang mer enn 1 million inkasosaker i 2015.

Kredinor er et medlemseid samvirkeforetak og nest største inkassoselskap i Norge. Saksvolumet er økende innenfor de fleste bransjer, og særlig usikret forbruksfinansiering som kredittkort og forbrukslån misligholdes stadig oftere. 

Kredinors tall viser følgende:

  • Sterk økning i antall inkassosaker blant unge under 25 år.
  • Stor økning i antall inkassosaker i Rogaland, men fra et lavt nivå.
  • Inkassogjelden øker blant de i aldersgruppen 34-49 år , men antall saker er stabilt og noe ned.

- Nettavisen har omtalt noe av status rundt inkassotall, her.
- Mer informasjon i pressemeldingen som er utarbeidet,her.
- Saken ligger ute på NTB, her 

Inkassotall med større detaljering vil være klar i løpet av mars 2016.

 

Stor inkassovekst blant de unge.

Erfaringen viser at jo raskere de økonomiske problemene tas tak i, jo større sannsynlighet er det for at saken løser seg.

Foto: Scanpix

Kredinor inviterer til et frokostseminar 27. april i Oslo og 7 byer rundt om i landet hvor dette og andre dypdykk i inkassorelaterte områder presenteres. 

 

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA