FUSJON

Pressemelding
Oslo, 13. oktober 2014

Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA har i dag blitt enige om en fusjonsavtale med virkning fra 1. januar 2015. Etter fusjonen blir selskapene samordnet under det felles merkenavnet Kredinor.

KREDINOR SA OG KREDITORFORENINGEN VEST SA FUSJONERER

Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA har i dag blitt enige om en fusjonsavtale med virkning fra 1. januar 2015. Etter fusjonen blir selskapene samordnet under det felles merkenavnet Kredinor. Det fusjonerte selskapet blir et landsdekkende selskap innenfor inkasso og betalingsservice med en sterk regional profil, og blir det ledende inkassoselskapet på Vestlandet.

Det fusjonerte selskapet er allerede ledende innenfor energibransjen, og har klare vekstambisjoner innenfor ulike markedssegmenter i hele Norge, deriblant Bank/Finans, Telecom, Handel og offentlig sektor.

Det fusjonerte selskapet vil gjennom en sterkere lokal forankring på Vestlandet, øke satsingen på steder som Bergen, Hordaland, Stavanger og ellers i Rogaland. Denne satsningen innbefatter blant annet en tydelig lokal tilstedeværelse og synlighet mot kundene i regionen ved regional kundeoppfølging.

Alle ansatte fortsetter i det nye selskapet, og selskapets regionale profil vil bli ytterligere tydeliggjort. Etter fusjonen vil Kredinor SA ha rundt 500 årsverk og være representert i 11 norske byer. Regionalt hovedkontor for Vestlandet vil være i Bergen. Nasjonalt hovedkontor vil være i Oslo.

Selskapene omsatte samlet i 2013 for ca. MNOK 500. Med resultatene så langt i år er det ventet at selskapene får en omsetning på ca. MNOK 550 i 2014.

Grunnlaget for fusjonsforhandlingene ble lagt av Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor SA og Henning Hauso, administrerende direktør i Kreditorforeningen Vest SA. Styreleder i Kreditorforeningen Vest, Bjørn Olavsson vil tre inn i styret til Kredinor med virkning fra fusjonstidspunktet 1. januar 2015. Selskapene vil være samlet under merkenavnet Kredinor med virkning fra den 1. januar 2015

Det fusjonerte selskapet vil ledes av administrerende direktør Tor Berntsen i Kredinor. Administrerende direktør i Kreditorforeningen Vest Henning Hauso, skal ved fusjonen tiltre stillingen som regiondirektør for region Nord Vest i Kredinor.

― Kreditorforeningen Vest har over mange år vært en kompetent og stabil samarbeidspartner for næringslivet på Vestlandet. Kredinor har et sterkt regionalt og lokalt fokus og vil gjennom fusjonen bli en betydelig næringslivsaktør også på Vestlandet, uttaler Tor Berntsen.

― Gjennom fusjonen med Kredinor vil vi få styrket selskapets infrastruktur og få tilført kompetanse innenfor nye markedsområder sier Henning Hauso. Kredinor og Kreditorforeningen Vest har tidligere samarbeidet i mange år og har en felles kultur, og en er overbevist om at fusjonen vil bli gjennomført på en god måte for både ansatte og kunder, avslutter Henning Hauso.


For mer informasjon / pressekontakt:

Tor Berntsen / Administrerende direktør Kredinor
Mob: 905 34 636 /tor@kredinor.no

Henning Hauso / Administrerende direktør Kreditorforeningen Vest
Mob: 954 17 940 / hauso@kred.no


Ingjerd Thurmer / Markedssjef, intern- og ekstern kommunikasjon Kredinor 
Mob: 416 40 797 / ingjerd.thurmer@kredinor.no


Faktainformasjon om selskapene

Tor Berntsen, administrerende direktør Kredinor

Henning Hauso, administrerende direktør Kreditorforeningen Vest

Logo: Kredinor

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA