Næringslivsseminar 25.11

Kredinor inviterer ledere og ansatte i trøndersk næringsliv til seminar på Rockheim tirsdag 25. november kl. 10.00 - 16.15. Tema er konkurransekraft og fremtid. Hva skal til for å lykkes?

Det er 100 personer fra trøndersk næringsliv som samles på Rockheim 25. nov 2014 for å høre dyktige foredragsholdere med spennende vinklinger og historier fra organisasjonssiden, næringsliv og utdanning.  

Næringslivsseminaret er også en arena for nettverksbygging, meningsutvekslinger og god servering. Seminaret er kostnadsfritt. Det er fortsatt ledige plasser.  

Våre konferansierer er Marvin Wiseth og Mona Grudt.

Program og foredragsholdere

10.00   Velkommen til Næringslivsseminar  - Et lite kredittpolitisk sideblikk
 v/Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

10.15  SIVA fokuserer på nyskaping, realisering av muligheter, kartlegging av potensial og markedsretting.
 v/Ola Borten Moe, direktør for avd innovasjon i SIVA

11.15 Framtidas næringsliv, bare konkurrere, eller konkurrere og bry seg?
 v/Svein Tore Samdal, konserndirektør Sparebank1 personmarked

12.45 Riis Glass i Bygg og Kjøretøy gjennom 142 år. Skiftninger – utfordringer og muligheter.  I fortid – nåtid – og fremtid.
 v/Frithjof Riis, konsernsjef Riis Bilglass

13.45 Hvordan skape økt konkurransekraft gjennom et tettere samarbeid mellom  trøndersk næringsliv og NTNU? 
 v/Johan E. Hustad, prorektor for nyskaping NTNU 

14.50 Sammen bygger vi byen; fra boligutvikling til byutvikling i Trondheim.
v/Grethe Ingeborg Nykkelmo, kommunikasjonsdirektør Veidekke

15.35 Hvordan står det til i Trøndelag? Konkurransekraft og lønnsomhet sett fra et kredittøkonomisk ståsted. 
v/Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Kredinor - fasilitator for sunne økonomiske forhold
Kredinor er Norges nest største inkassoselskap med kontorer i hele Norge, deriblant Trondheim. Etter snart 110 års virksomhet har vi fortsatt samme ambisjon som da vi startet: Vi skal bidra til sunne økonomiske forhold i næringslivet. Det er også utgangspunktet når vi arrangerer dette seminaret for trøndersk næringsliv.

 

Faktainformasjon:

 

Arrangør: Kredinor

Program og mer informasjon: Klikk her.

Sted: Rockheim, Trondheim

Tid: Fra kl. 10.00-16.15

Pris: Seminaret er kostnadsfritt 

Påmelding: marked@kredinor.no

Frist: Tar i mot deltagere så lenge det er ledige plasser

 

Konferansierer er: Mona Grudt og Marvin Wiseth

 

 

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA