Årsmøte Kredinor 2020

Et godt år i annerledesåret 2020

Kredinor konsernet la frem et regnskap med gode resultater. Driftsinntektene for Kredinor konsernet endte på 977 millioner kroner i 2020, en økning på 5,9 prosent fra 2019. Driftsinntektene for den norske virksomheten i Kredinor endte på 715 millioner kroner i 2020, en økning på 2,3 prosent fra 2019. Driftskostnadene for konsernet endte på 700 millioner kroner. Driftskostnadene i Kredinor endte på 585 millioner kroner.

Styret i Kredinor 2021-2022

Årsmøte besluttet styret i Kredinor for året som kommer, med to nye styremedlemmer: Bente Foshaug fra Vipps og Alexander Skofteby som ansatterepresentant fra Kredinor. Nedenfor er styret linket til sine respektive LinkedIn profiler.

Styreleder:
Sverre Gjessing

Nestleder
Annicken Hjelle

Styremedlemmer
Sverre Olav Helsem
Rune Strande
Bente Foshaug
Bo Sven Sune Bakke

Styremedlemmer, ansatterepresentanter
Alexander Skofteby
Sverre Michalsen
Elisabeth A.E. Selvik

Årsrapport 2020

Vi har utviklet og publisert en egen web, Årsrapport 2020  som beskriver nyheter fra året som er gått og presenterer de ulike løsningene vi har innenfor våre virksomhetsområder. Her har vi også publisert en rekke tall knyttet til inkassoutviklingen og kommunikasjonskanalene våre. Vi har også laget pdf-versjoner av Styrets beretning og regnskap, Årsrapport 2020, på norsk og Annual Report 2020 på engelsk.

Kredinor har en viktig samfunnsoppgave - å sørge for at pengene betales inn til våre oppdragsgivere samtidig som vi gir sluttkunden god behandling med enkle og lett tilgjengelige løsninger.

Prisendringer slår ut i 2021

Fra 1. oktober 2020 ble inkassosalær og gebyrsatsene satt ned, effektene av inntektsreduksjonen kommer ikke før i 2021. Vi vil være aktive for å finne gode løsninger som bidrar til balanse mellom inntekter og kostnader.

God kundebehandling som samfunnsoppgave

Administrerende direktør Tor Berntsen fremhevet for Årsmøte den viktige samfunnsoppgaven Kredinor har – å sørge for at næringslivet får betaling for sine varer og tjenester. Samtidig understreket han at vi både skal og vil opptre hensynsfullt overfor deres kunder, og strekke oss langt for å finne løsninger som den enkelte sluttkunde kan leve med.

Adm. direktør går av med pensjon ved nyttår

Under Årsmøte 2020 kunngjorde adm. direktør Tor Berntsen at han vil gå av med pensjon fra årsskiftet 2021-2022. Han har ledet selskapet siden 2012, og er en nestor innenfor inkasso-området. Tor Berntsen har ledet Kredinor gjennom en omfattende moderniseringsprosess og solid vekstfase. Han overtok topplederstillingen etter å ha vært leder for juridisk avdeling i Kredinor i en årrekke. Arbeidet med å finne hans etterfølger til å lede Norges største inkassoselskap fra årsskiftet 2021-2022 er allerede i gang.

 

Les mer i Årsrapport for 2020, her.