Mottatt SMS fra Kredinor? Det kan være svindelforsøk! Klikk "Se status i din sak" nedenfor eller logg inn på Min side. Hvis det ikke ligger noen sak der kan du slette SMS.
Mottatt SMS fra Kredinor? Det kan være svindelforsøk! Klikk "Se status i din sak" nedenfor eller logg inn på Min side. Hvis det ikke ligger noen sak der kan du slette SMS.

Kredinor Innsikt – for bedre kredittstyring

Vår dashboardløsning Kredinor Innsikt er tatt godt i mot i markedet. Løsningen skal bidra til økt kundeinnsikt og bedre kredittstyring for deg som benytter våre løsninger innenfor fakturering og reskontro. Dette verktøyet ligger som en del av våre innloggede løsninger på Kredinor Online, og er enkelt å bruke – samtidig som det gir høy merverdi når det blir brukt over tid. 

Kredinor gir 250 000 kroner til nødhjelpsarbeid i Ukraina

Kredinor ønsker å bidra til de som hjelper Ukraina, og støtter Røde Kors sitt hjelpearbeid med kr 250.000,-. Pengene går direkte inn i arbeidet med nødhjelp som blant annet kjøres inn i Ukraina med trailere.

Medlemsmøte i Kredinor 23. mars 2022

I Medlemsmøtet understreket styreleder Sverre Gjessing viktigheten av at medlemmer, oppdragsgivere, ansatte og andre opplever at Kredinor videreføres med de gode verdiene som ligger i det 117 årige selskapet. Det innebærer blant annet full oppmerksomhet om kunden gjennom god behandling og løpende leveranser.

Charlotte Surén blir leder for strategiske prosjekter i Kredinor

Charlotte Surén (32) går 1. mai inn i ledergruppen i Kredinor med ansvar for strategiske prosjekter. Hun kommer fra BDO, og har vært innleid i Kredinor det siste halve året for å styre arbeidet med omorganisering av Kredinor og sammenslåing med Modhi.

Bankene er positive til sammenslåingsplanen

Kredinor og Sparebank 1 Gruppen-eide Modhi ønsker å slå seg sammen. Blant bankene som samarbeider med Kredinor blir nyheten tatt godt imot. En sterkere nordisk posisjon trekkes frem som spesielt positivt.

Ny finansdirektør i Kredinor

Kredinor har ansatt Jakob Bronebakk som ny finansdirektør (CFO) i selskapet. Bronebakk kommer fra stillingen som IR-ansvarlig i Kongsberg Automotive, og vil bli sentral i arbeidet med å ta Kredinor videre, blant annet som følge av endringer i marked og kundebehov.

Kredinor og Modhi slår seg sammen

Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen, og vil bli et ledende selskap innen inkasso og gjeldsbetjening med Norden som hjemmemarked. Samtidig omorganiseres Kredinor fra samvirke til aksjeselskap, og det dannes en allmennyttig stiftelse som skal forvalte eierskapet.

Kredinor velger Finans Norge

Finans Norge blir nå ny hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for Kredinor, etter at de nylig åpnet for at inkassobransjen kan bli medlemmer. Inkasso er en viktig og integrert del av finansnæringen, og i Finans Norge vil Kredinor få en bransjepartner som vil bidra til å sikre langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for så vel oppdragsgivere som kunder og ansatte.

Meningsfylt å jobbe med inkasso

Da han startet i inkassobransjen, var det ifølge direktør Ole Marius Thorstensen, i Kredinor «bare for få seg en jobb». 39 år senere er han fortsatt i bransjen – med et brennende engasjement for aktive betalingsstrømmer og fornøyde kunder.

Hos oss skal alle være kunder

Kredinors nye administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen ønsker å tydeliggjøre hvor viktig det er med god kundeoppfølging av de som sliter med eller har glemt å betale. Han tar til orde for at betegnelsen skyldnere må erstattes med kunder, også innenfor inkasso.