We help you make it!

Klaus-Anders Nysteen er administrerende direktør i Kredinor. Gjennom flere år i inkassobransjen har han sett hvor viktig del av samfunnet denne bransjen er, men samtidig også innsett at det er for vanskelig og dyrt å bli kvitt gjeld.

Kredinors mål er å få kundene tilbake til god finansiell helse raskere og til en rimeligere kostnad enn tidligere. I denne bloggen skriver Klaus-Anders blant annet om bakgrunnen for vår visjon «We help you make it», og hvordan mer bærekraftig inkasso skal skape en situasjon alle vinner på.

Ingenting funnet