Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.
Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

Å gjøre noe bra

Vi vet alle at det er viktig å gjøre ting riktig, men også å gjøre de riktige tingene. I næringslivet snakker vi om å være produktiv eller effektive.

Men jeg lurer på om dette er tilstrekkelig, eller er det flere faktorer i denne ligningen?

Da jeg først hørte om «purpose» eller «formål», var min første tanke at dette bare var ny sjargong med lite innhold. Jeg tenkte at konsulentene bare introduserte nye konsepter for å kunne sende flere fakturaer. Men etter at dette modnet for meg, måtte jeg innrømme at jeg tok feil. Ikke bare tok jeg feil, men jeg innså også at jeg måtte tenke nytt om hvordan jeg selv gjorde ting.

Å lære noe nytt krever at du gir slipp på noe. Hvis du har prøvd å lære en ny sport, har du sannsynligvis blitt fortalt at du må overdrive for å få det til. De «gamle» bevegelsene sitter fast i systemet vårt og er veldig vanskelige å endre.

Overskriften i denne bloggen er «å gjøre noe bra». I mitt hode er det ikke tilstrekkelig å gjøre ting riktig, eller å gjøre de riktige tingene. Vi må også strebe etter å gjøre det som er bra. Og dette betyr ofte at vi må presse oss litt for å endre handlingsmåter som sitter i ryggmargen.

I mitt hode er det ikke tilstrekkelig å gjøre ting riktig, eller å gjøre de riktige tingene. Vi må også strebe etter å gjøre det som er bra.

Jeg innser at det å gjøre bra ting, handler om retning og ikke er lett å måle. Men jeg tror vi som mennesker har et indre kompass som hjelper oss å navigere og som hjelper oss å merke når vi gjør noe bra. For organisasjoner mener jeg dette har mye med formål å gjøre.

Hos Kredinor vil jeg si at vårt formål er å hjelpe folk til å klare sine forpliktelser og gjøre dem bedre rustet økonomisk sett. Hvis det er formålet vårt, er jeg sikker på at vi alle, som ansatte, instinktivt vet når vi gjør de riktige tingene og tar de riktige avgjørelsene. Formålet vårt er der for å veilede oss og hjelpe oss med å navigere og gjøre det som er i kundenes beste interesse.

Jeg tror vi som mennesker har et indre kompass som hjelper oss å navigere og som hjelper oss å merke når vi gjør noe bra.

Og hvorfor er dette knyttet til å lære noe nytt og la noe annet gå? Når vi ønsker å endre oss eller legge om kursen, må vi sørge for at gamle koblinger oppdateres med ny kode. Vi må få på plass nye mekanismer og retningslinjer for å hjelpe oss å holde fokus på det som er riktig.

Selvfølgelig må vi være produktive og måle prestasjonene våre med relevante KPIer. Det er selvsagt og bør være en del av DNA-et til enhver organisasjon. Å sørge for at vi er effektive og at vi gjør de riktige tingene bør tas opp i strategiske gjennomganger, i ledermøter og i styrerommet.

Utfordringen min er imidlertid: Diskuterer vi om vi gjør bra ting eller ikke?

Det å befinne seg i en økonomisk utfordrende situasjon har noen konsekvenser. Hvis vi kan hjelpe kundene å finne den beste veien videre, tror jeg også vi gjør noe bra.

For Kredinor bør det være enkelt. Vi ønsker å gjøre ting som er bra for kundene våre. Dette er ikke i motsetning til å gjøre ting riktig eller å gjøre de riktige tingene. For meg handler det om det samme: å hjelpe mennesker ut av økonomiske utfordringer. Ved å hjelpe dem, ikke øke byrdene deres, gjør vi også noe som er bra for samfunnet for øvrig. Å ha økonomiske problemer har konsekvenser. Hvis vi kan hjelpe til med å finne den beste veien videre, tror jeg også vi gjør noe bra.

Vi skal nå sørge for at vi tar tak i disse spørsmålene, og jeg kan love at hvis vi trenger å lære et par ting på nytt for å få det til, så gjør vi det!