Bekymrer dine ansatte seg syke?

Arbeid er viktig for de fleste av oss. Det definerer hvem vi er og hva vi kan gjøre. Jobben gir muligheter for faglig og personlig utvikling. Den representerer trygghet og sørger for mat på bordet. Det er derfor vi følger med på ulike jobbrelaterte måltall, som arbeidsledighet, jobbskaping, jobbtilfredshet, innovasjon, engasjement, kompetanse og mer.

De fleste arbeidsgivere tenker mye på hvordan de kan rekruttere, beholde og utvikle ansatte.

Arbeidsgivere har en rekke forskjellige ordninger for kompensasjon og goder. Disse spenner fra lønn, bonuser og forsikring, til gratis aviser, wifi, mobiltelefon, lunsj og fysisk trening. Mange av disse er hygienefaktorer som egentlig ikke bidrar til motivasjon, men som likevel er viktige.

Flere arbeidsgivere jobber systematisk med formål, involvering og engasjement for å stimulere de ansatte til å engasjere seg og bidra i det større bildet.

Likevel viser statistikk at mange ansatte er uengasjerte; faktisk er det bare 13 prosent som er virkelig engasjerte, 63 prosent bryr seg lite, og 24 prosent er aktivt uengasjerte. De er ikke bare uengasjerte, de jobber aktivt med å sabotere det arbeidsgiveren prøver å oppnå. Oversatt til fotballspråket er det bare 2 spillere som virkelig prøver å vinne, 6 spillere bryr seg ikke, og 3 spillere hjelper motstanderlaget.

Det finnes en rekke metoder for å hjelpe arbeidsgivere med å håndtere lavt engasjement. Ett nøkkelelement er vanligvis knyttet til å ha en klar strategi som blir forstått av «alle» og som gjør det enkelt å se hvordan bidraget mitt faktisk påvirker selskapets mål. Godt lederskap betyr også mye.

Alt dette er viktig, men kanskje er det også noe annet som kan forklare hvorfor ansatte er uengasjerte.

I en undersøkelse gjennomført av Oslo Met i mars svarte 29 prosent av norske husholdninger at de var bekymret for sin personlige økonomiske situasjon, opp fra 20 prosent i juli/august 2022.

Vi vet også at 20 prosent av sykefravær forklares av økonomisk stress. I tillegg har 5-10 prosent av alle ansatte i Norge fått utleggstrekk fra namsmannen.

Uten å kunne beviste det ville jeg ikke bli overrasket om en stor del av mangel på engasjement er situasjonsbestemt. Det er rett og slett ikke lett for folk å være virkelig engasjert i misjon, visjon, formål, verdier og strategi hvis de er bekymret, stresset og opptatt med andre ting.

Dette bringer meg til vår bransje. Inkassoselskaper kan ringe en kunde 15 ganger i måneden. Hos Kredinor har over 50 prosent av våre kunder (de med økonomiske utfordringer) kontakt med mer enn ett inkassoselskap. Hvis en person har fire ulike krav hos fire ulike selskaper, vil vedkommende mest sannsynlig motta 60 samtaler i måneden. I tillegg kommer tekstmeldinger, brev og kommunikasjon gjennom andre kanaler. Jeg tror vi kan være enige om at dette er en stressende situasjon. Vi kan også legge til at det vanligvis tar tid å havne i en situasjon som beskrevet over. Så vi kan anta at personen som er berørt, har levd med dette i lang tid.

I Kredinor mener vi at vi må håndtere problemet og ikke bare enkeltsaker. Det begynner med å gi kunden en fullstendig oversikt og definere en handlingsplan. For det andre er det viktig å forhindre at problemene oppstår i utgangspunktet. Dette er mulig ved å nå ut til kundene mye tidligere enn det vi vanligvis gjør i dag.

Vi må også revurdere hva vi som arbeidsgivere tilbyr våre ansatte. Hva er de virkelige behovene til de ansatte? Hva er virkelig nyttig? Hva kan kurere roten til mange av problemene vi ser?

Vår løsning for arbeidsgivere er å tilby ansatte å snakke med noen. En som er uavhengig, kompetent og som kan gi en økonomisk helsesjekk med klare veier fremover for å forbedre situasjonen. Vi mener dette er en svært relevant løsning som adresserer flere viktige utfordringer som vi som arbeidsgivere må håndtere: engasjement, mental helse, sykefravær og risiko.

Som arbeidsgivere må vi håndtere ikke bare E og G i ESG (Environmental, Social og Governance), vi må også tenke på S.

Ta kontakt med oss, så finner vi tid til å dele tankene våre med deg. Jeg lover at det vil være relevant for organisasjonen din!

Klaus-Anders