Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.
Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

Gi de unge riktige verktøy for å være smarte med penger

Gjennom flere tiår økte antall inkassosaker og inkassogjelden for alle aldersgrupper i Norge. Med pandemien snudde denne utviklingen. Antall inkassosaker har gått ned, og ny gjeld til inkasso har gått ned. Denne utviklingen omfatter alle aldersgrupper, bortsett fra de unge!

Global Money Week fant sted for kort tid siden. Det er en bevissthetskampanje i regi av OECD hvor oppmerksomheten rettes mot de økonomiske valgene unge gjør i dag. Målet med Global Money Week er å inspirere de oppvoksende generasjoner til å oppnå økonomisk uavhengighet og finansiell balanse. Årets tema var «Bygg din egen fremtid, vær smart med penger.»

Global Money Week fokuserte i år på å inspirere unge gjennom tema: Bygg din egen fremtid, vær smart med penger.

Selv om det har enorm betydning å være bevisste forbrukere og ta smarte økonomiske valg, tyder våre data på at den yngre generasjonen i større grad sliter med slike valg. Dette har fått oss i Kredinor til å tenke: Hva kan vi bidra med for å gjøre en forskjell?

Vi mener det må gjøres mer for å gi de unge et økonomisk forsprang. Skolene gir for lite undervisning i privatøkonomi, og i mange familier unngår de å ta viktige økonomiske diskusjoner.

Derfor har de unge få rollemodeller rundt seg til å lære verdien av bevisst forbruk, moderasjon og kontroll gjennom et balansert budsjett. Mens mange foreldre i dag har hatt økonomi til å betale regningene sine uten bekymring, mangler barna deres nettopp dette som skal til for å oppnå økonomisk frihet. Mange unge har en mye mer usikker økonomisk fremtid. Under pandemien har for eksempel mange unge mistet ekstrajobben sin, noe som innebærer at de unge ble frarøvet inntekter de sårt trenger for å ha økonomisk balanse.

De unge mangler gode rollemodeller som kan bidra til at de lærer verdien av bevisst forbruk og utvikler evnen til å ta smarte økonomiske valg.

Vi må alle gjøre vårt for å gi de unge verktøy for å få en god økonomisk start inn i voksenlivet. Derfor er Kredinor en del av et Finans Norge-ledet nettverk, skolemeny.no, som tilbyr kostnadsfri undervisning innenfor personlig økonomi til skoler. Gjennom vårt eget læringskonsept Smartbetaler.no, tilbys elever i videregående skole en innføring i personlig økonomi. Dette er bare starten slik vi ser det.

Personlig økonomi bør bli enda mer tydelig i læreplanen til de unge slik at de får et mer solid økonomisk fundament for voksenlivet, tidlig.

For at de unge skal bli smarte med penger og få en god økonomisk fremtid, mener vi at personlig økonomi bør bli enda mer tydelig i læreplanen. At unge lærer om personlig økonomi tidlig, danner et utrolig viktig fundament for voksenlivet.

 

Smartbetaler.no

Skolemeny.no