Kraften i et formål

For ett år siden begynte jeg som administrerende direktør i Kredinor. Når jeg ser tilbake, er jeg imponert over det vi har fått til. Det som først og fremst slår meg er kraften i det å ha et formål.

Vi vet at den eneste måten å få til endringer er å gjøre noe annerledes. Albert Einstein skal ha sagt det slik: «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente ulike resultater.» Denne innsikten er åpenbar, men ofte oversett.

Kredinor og Modhi fusjonerte for seks måneder siden, 1. oktober. En av våre viktigste satsinger har vært et lederutviklingsprogram. I dette programmet bringer vi sammen ledere fra de tidligere organisasjonene, på tvers av funksjoner og markeder. Vi gjør dette for å inspirere lederne våre til å utvikle seg både personlig og profesjonelt. Men like viktig er det at vi ønsker å etablere nye måter å jobbe på, et felles språk, og sørge for at alle forstår strategien vår og hvor vi skal.

I Kredinor er «Hvordan» like viktig som «Hva». «Hvordan» handler om verdier og atferd.

Gjennom en dypere forståelse av preferanser og hvem vi er som individer, fungerer vi også bedre som team. «Hva» handler om strategi og mål. Gjennom mål og nøkkelresultater kan vi gjennomføre planene og oppnå ambisjonene våre.

Men enda viktigere: Alle lederne våre må forstå og forhåpentligvis være enige i «Hvorfor». For å kunne svare på spørsmålet «Hvorfor», må vi gå til kjernen, til formålet vårt.

Vi vet fra forskning at kognitiv dissonans er en mental konflikt som oppstår når det du mener ikke stemmer overens med det du gjør. I organisasjoner ser vi altfor ofte manglende sammenheng mellom strategi og gjennomføring. Denne kognitive dissonansen fører til lavt engasjement og dårlig fremdrift.

Jeg mener et klart formål og engasjement går hånd i hånd og at engasjement er en styrke som er grovt undervurdert. Jeg mener også et formål er drivstoffet for engasjement. Hvis vi kan bruke formålet vårt til å inspirere kollegaer og utløse engasjementet, har vi kommet langt. Det å få verdier, holdninger og perspektiver til å stemme overens reduserer kognitiv dissonans, stress og friksjon.

Kombinasjonen av formål og engasjement er nøkkelen til å frigjøre potensialet i en organisasjon.

Og derfor ble jeg glad da jeg møtte noen av lederne våre i Kredinors lederutviklingsprogram i forrige uke. Gjennom workshops og diskusjoner ble det veldig tydelig at etter bare noen få måneder forstår våre ledere hva vi gjør og hvorfor – formålet vårt.

Ideene vi diskuterte var solid forankret i vårt formål om å hjelpe kundene våre gjennom tøffe tider. Vi skal ikke øke byrden, og vi ser etter helhetlige løsninger for å håndtere problemene. Vi skal ikke bare løse enkeltsaker. Vårt løfte er å alltid ha kundenes beste i tankene.

Fjoråret bragte store endringer for Kredinor. Men vi har bare så vidt startet. Vi gleder oss over mulighetene og ser frem til å holde deg oppdatert!

We help you make it!

Klaus-Anders

Les flere blogginnlegg.