Kredinor endrer inkassobransjen

Som Norges største inkassoselskap er vi blant de første til å erkjenne at måten vi har drevet inkasso på de siste årene, ikke har vært bærekraftig nok.

Kredinor har derfor det siste året gått i bresjen for endringer i inkassobransjen og bærekraftig inkasso. Dette kan du lese mer om i denne saken og ikke minst her, om vårt nye initiativ Kan. I bransjen vår er det et paradoks at jo mer salærer, gebyrer og renter kundene får lagt til gjelden sin, desto mer øker inntektene til inkassoselskapene. Det er med andre ord motstridende interesser mellom inkassoselskapene og kundene. Dette kan ikke fortsette.

Vi har startet en reise mot mer bærekraftig inkasso.  Kredinor har blant annet spart kundene for store kostnader ved å innføre nye regler for hvordan vi varsler om økte gebyrer og salærer. Når kundene skynder seg å betale, sparer de penger. Det fører til reduserte inntekter for oss, men vi mener likevel at dette er riktig å gjøre.

På samme måte har vi fjernet gebyrer når regningen blir delt opp i flere avdrag. Også denne endringen er et eksempel på at vi velger den bærekraftige veien, samtidig som det fører til lavere inntekter for oss. Det positive er at kunden sparer penger og kan bruke dem til å nedbetale selve kravet.

Så langt har vi satt søkelys på kunden, altså de mange hundre tusen nordmenn som skylder penger. Neste steg er å diskutere rollen til de som kjøper tjenester fra inkassoselskapene, altså våre oppdragsgivere, som inkluderer banker, energiselskaper, kommuner og handelsbedrifter. De bør også være med på å stille spørsmål ved hva som er den bærekraftige veien fremover. Det kan ikke være uten betydning for oppdragsgiver hvem som skal hjelpe kundene deres når disse er havnet i trøbbel. Jobben vi gjør er på mange måter på vegne av oppdragsgiver, og da vil det være helt på sin plass at oppdragsgiver er genuint interessert i hva som faktisk er praksis, overfor dem som har misligholdt gjeld.

Til slutt er det er verdt å minne om at inkasso spiller en viktig rolle i norsk økonomi. Når du tar opp gjeld eller kjøper en vare, skal den betales. Dette er en grunnleggende del av vår samfunnsmodell, og økonomien vil lide hvis vi ikke kan stole på det. Derfor trenger vi solide inkassoselskaper som kan være lønnsomme både for selskapet og samfunnet. Men i iveren etter å jage krav, har både vi som bransje og våre oppdragsgivere i for stor grad mistet av syne vårt sosiale ansvar.

I tiden fremover bør vi sammen se på hvordan vi kan endre oss for å drive inkasso på en mer bærekraftig måte. Kredinor har startet reisen, og vi håper så mange som mulig av våre kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere blir med.

Lær mer om oss her