Riktig retning

Det som er bra med å ta en beslutning er at du kan ta en ny hvis den du tok var feil. Noen ganger er ledere rett og slett for trege, og noen ganger nøler de av feil grunn. General Norman Schwarzkopf ledet de allierte styrkene i Gulfkrigen, skriver om dette.

I boken It Does’t Take a Hero gir General Norman Schwarzkopf 14 regler for ledelse. Regel 13 er i boken: «Når du er satt til å lede, ta grep». Å ta en beslutning er den eneste måten å komme videre på.

 

Når du er satt til å lede, ta grep. General Norman Schwarzkopf.

Jeg antar de fleste av oss av og til føler oss ukomfortable når vi tar en avgjørelse (og går videre). De fleste virksomheter har mekanismer for å ta beslutninger om investeringer, nye produkter, kunder, rekrutteringer, prosesser, innovasjoner og prosjekter, for å nevne noen områder. I banker er det vanligvis en New Product (and process) Approval Process (NPAP). Det er gode grunner til det; vi ønsker ikke å gjøre feil.

Samtidig er det en trend mot smidig og fleksibel, eller «agile» på engelsk, beslutningsprosesser. Ingen ønsker å bli en dinosaur, foreldet og på vei mot kirkegården på grunn av byråkrati og trege prosesser.

Vi må tenke på både «NPAP»og «agile». Vi må akseptere at det ikke finnes noen magisk løsning på dette. Vi må håndtere kompleksitet og motstridende mål. Vi ønsker standardisering og skreddersøm samtidig. Vi ønsker høy kvalitet, men lav pris. Og vi ønsker storskala og lange produksjonsserier og innovasjon samtidig.

Ledelse er å få folk til å gjøre det de ikke spontant ville gjort uten ledere.

Måten å håndtere dette på er gjennom ledelse. Vi trenger ledere som har mandat til å lede, ledere med knallhardt fokus på hva som skjer med kunder og oppdragsgivere og som har mandat til å handle og styre utenom bokser og begrensinger. Vi trenger en kultur der vi kan feile raskt, samle kunnskap og implementere de beste ideene. Ledelse er å få folk til å gjøre det de ikke spontant ville gjort uten ledere. Det inkluderer å ta avgjørelser. Komiteer, kontrollrutiner, prosedyrer, KPIer og andre strukturer erstatter ikke ledere. Når du er satt til å lede, ta grep.

Jeg tror virkelig på at ledere må ha mandat til å lede. Så lenge vi beveger oss i riktig retning, mener jeg vi må tillate fleksibilitet. Viser det seg at en avgjørelse var feil, kan vi alltids endre kurs.

Vi har i hvert fall lært noe underveis.

Klaus-Anders

Les flere blogginnlegg.