Ekstra kundeoppfølging gir god uttelling blant strømkunder

Vi lanserer nå Kredinor Care, en kundevennlig og effektiv løsning for raskere betaling. Ved å kombinere innsikt, ekstra oppfølging og topp moderne digitale løsninger vil Kredinor Care bidra til raskere betaling. Samtidig vil løsningen redusere kundefrafall, spesielt blant sene betalere.

Med Norges største kundedatabase innenfor blant annet betaling av strømkrav vet vi mye om hva som fungerer og ikke i en innfordringsprosess, spesielt blant sene betalere.

– For meg handler dette om å bry seg oppriktig om kundene, derfor har løsningen fått navnet Care, sier Heidi Hagen Stensrud, markedssjef for Energi i Kredinor. – Ved å sette kundeoppfølging i system på en gjennomtenkt og positiv måte har vi oppnådd fantastiske resultater i testperioden. Ikke nok med at kundene føler seg motiverte til å betale tidligere, kundefrafallet blant sene betalere er også betydelig redusert. Det gir verdi for våre oppdragsgivere, og kundene selv, understreker Heidi Hagen Stensrud.

Norges beste løsninger for energibransjen og deres kunder

Strømmarkedet er preget av sterk konkurranse som gir prispress og lave marginer – med blant annet lokketilbud som gir lav lojalitet blant kundene. Vi vet det er vanskelig å bygge tillit og dyrt å hente inn nye kunder. Derfor vil det lønne seg å gjøre alt for å beholde eksisterende, også de som er sene betalere, gjennom ekstra oppfølging. –Med Kredinor Care har vi kommet frem til en unik kombinasjon av virkemidler som vi kaller integrert kundeoppfølging, sier Heidi Hagen Stensrud.

Som markedsleder innenfor energimarkedet har Kredinor en stor bredde kunder med ulike behov. Felles for dem alle er ønsket om forutsigbarhet når det kommer til betaling. Det løser vi gjennom vår nye løsning hvor kundebehandlere, teknologi og innsikten vi har fra Norges største kundedatabase integreres og optimaliseres i kundeoppfølgingen. Resultatet er at flere betaler og våre oppdragsgivere får redusert kundefrafall.

Kredinor Care – ekstra oppfølging

Med Norges største kundedatabase innenfor strøm har Kredinor god innsikt i kundeatferd, også blant de som betaler sent. Vi driver innfordring gjennom å tenke kundeutvikling fremfor kundeavvikling. Gjennom vår nye løsning ivaretar vi lønnsomheten i langsiktige kundeforhold. Våre erfarne kundebehandlere bygger tillit og lojalitet gjennom sin kontakt med kunden og ved hjelp av våre moderne digitale løsninger. Ved å tilby enkle betalingsløsninger samt gode rutiner for å friskmelde, bevare og utvikle kundene, får vi lavere kundefrafall og bedre lønnsomhet for strømselskapet i et langsiktig perspektiv. Det er innfordring med hodet og hjertet, Kredinor Care.

Bilde av Heidi Hagen Stensrud og Knut E. Toftner i KredinorFor mer informasjon, kontakt:

Heidi Hagen Stensrud, markedssjef Energi, heidi.stensrud@kredinor.no

Knut Erik Toftner, Key Account Manager og markedssjef Energi, knut.toftner@kredinor.no

 

Ta gjerne kontakt!

Du hører fra oss i løpet av kort tid.

Mobil  

Epost   blikunde@kredinor.no