Bankwebinar – den nye bransjenormen fra Finans Norge AS

Et webinar spesielt tilpasset våre oppdragsgivere innenfor bank- og finansbransjen.

Vi ønsker velkommen til Bankwebinar hvor vi tar for oss den nye bransjenormen knyttet til utstedelse av BankID fra Finans Norge AS. Vi vil også fortelle litt rundt våre rutiner ved oversendelse til gjeldsregisteret, og presentere nyheter og bruken av kundenes Min side.

Program:

Gjennomgang av den nye bransjenormen fra Finans Norge AS
Bransjenormen er ikke et juridisk bindende dokument, men gir uttrykk for hva Finans Norge og bransjerepresentantene anser som «god skikk» ved utstedelse av BankID, ved elektronisk inngåelse av avtaler om usikret kreditt med forbrukere, samt hvordan ivareta BankID-innehaver etter at misbruk har skjedd.
v/ Mathias Haugan, advokat i Kredinor

Leveranser fra Kredinor til Gjeldsregisteret og kundenes Min side
Vi tar for oss rutiner knyttet til leveransene Kredinor har til Gjeldsregisteret. I tillegg vil vi gi en kort en gjennomgang av kundenes “Min side”, med vekt på det som er nytt og mest brukt.
v/Vilde Glosli Egeland, produkteier for “Min side” i Kredinor

Møteleder
Helén Tangerud, Key Account Manager (KAM) i Kredinor. Hun jobber til daglig som kundeansvarlig KAM innenfor bank og finans.

Webinaret er kostnadsfritt for medlemmer og kunder av Kredinor. De som melder seg på vil få tilsendt link til «møterommet» to dager før webinaret. Send gjerne inn spørsmål i forkant av webinaret, til: marked@kredinor.no. Vi sender foiler og en liten evaluering i etterkant av webinaret.

Velkommen til webinar!

Endringer i programmet kan forekomme!

Helén Tangerud

Møteleder
Key Account Manager, Kredinor

Mathias Haugan

Partner / Advokat, Advokatfirma Viten

Dato
15.02.2022 9:00
Til
15.02.2022 10:00