Handelswebinar – «Advokatens verktøykasse»

Et webinar innenfor irregulære inndrivelsesløp – hastesaker, konkurs og tvist og er tilpasset våre oppdragsgivere i handelsbransjen.