Handelswebinar – “Advokatens verktøykasse”

Et webinar innenfor irregulære inndrivelsesløp – hastesaker, konkurs og tvist og er tilpasset våre oppdragsgivere i handelsbransjen.