Betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring er det første steget innenfor inkasso hvor det juridiske og merkostnader blir tydeligere for den som har mottatt et krav som ikke er betalt. Betalingsoppfordringen sendes skriftlig per post eller til digital postkasse fra Kredinor med minst 14 dager betalingsfrist. Brevet informerer om den opprinnelige faktura som er sendt, og inneholder informasjon om klagemuligheter og konsekvenser hvis saken fortsatt ikke betales. Betaling etter forfall på en betalingsoppfordring kan medføre at ytterligere inkassokostnader  legges til kravet.