Hva skjer dersom jeg ikke betaler?

Hvis betalingsoppfordringen ikke betales kan det ende med at saken sendes til domstolen, som gir tillatelse til innkreving via namsmannen eller forliksrådet. Manglende betaling av betalingsoppfordring kan medføre økte kostnader og betalingsanmerkning hvor den som ikke har betalt føres opp i et offentlig register over “dårlige betalere”. En betalingsanmerkning kan først registreres 30 dager etter at rettslig skritt er tatt ut. Betalingsanmerkningen skal slettes når hele beløpet er innbetalt eller det har gått over 4 år. Næringsdrivende har kortere tid på seg, og betalingsanmerkningen kan bli registrert 30 dager etter at inkasso ble iverksatt.