Feriepenger går til inkassogjeld

Uttalelse ved Ingjerd Thurmer i Kredinor

(Juni 2019) Når feriepengene strømmer inn på konto i disse dager vil mange prioritere å betale inkassogjelden sin. Kredinor mottok mer enn 560 millioner kroner i juni 2018. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med snittet per måned ellers i året. Innbetalingene kom fra 85 000 personer til nedbetaling og avslutning av 123 000 inkassosaker hos Kredinor, som har en markedsandel på 21 % målt i antall saker.

–Vi har sett det over flere år nå – det er flere og flere som velger å bruke feriepengene til å betale inkassogjelden sin. Innbetalingene så langt i juni kommer med like stor fart som i fjor, og sluttsummen ender nok langt over fjoråret, sier Ingjerd Thurmer, markedssjef i Kredinor

Flere ønsker å betale hele inkassogjelden i juni

Mange har en sårbar økonomi som gjør at de ikke klarer å betale i en normalmåned, andre har bare glemt å betale – eller kommet på etterskudd med betalinger av andre grunner. Totalt ble 91 000 inkassosaker avsluttet i juni 2018, mot snittet for de andre månedene som lå på 70700 saker. Det innebærer at mer enn 74 prosent av de 123 000 inkassosakene ble avsluttet i juni, mot 66 prosent de øvrige månedene.

–Det er veldig positivt at folk aktivt går inn for å betale inkassogjelden sin slik at vi kan avslutte sakene. Selv om alt er betalt har vi erfaring med at det kan være lett å komme på etterskudd igjen. Vår anbefaling er derfor å finne balansen når alt er betalt. Ved å balansere forbruket opp mot den normale inntekten gjennom hele året, kan feriepengene brukes til andre ting enn inkassogjeld neste år, sier Ingjerd Thurmer.

Færre personer og høyere krav

Tallene fra Kredinor viser at antall personer som pådrar seg inkassogjeld er uendret. Det betyr at mange har flere saker enn tidligere, og en høyere inkassogjeld enn før. Den situasjonen er svært krevende for de det gjelder. Kundeservice i Kredinor snakker med mange om dette hver eneste dag. –Vi har full forståelse for at det er krevende for den det gjelder. Likevel er vår anbefaling til alle å betale noe av inkassogjelden sin, om de ikke klarer å betale alt i en omgang, sier Ingjerd Thurmer.

Gjeldsregisteret – kontroll med gjelden

Det kan virke som om flere enn før mister oversikten, og dermed kontrollen med størrelsen på utgiftene og den totale gjeldsbelastningen de har. En av de som har konsesjon til å drive med gjeldsinformasjon er Evry og Gjeldsregisteret AS. De skal være operative fra 1. juli 2019. Gjeldsregisteret skal bidra til å forebygge slik at folk unngår å få for høy gjeldsbelastning gjennom forbrukslån, kredittkort og tilsvarende som økonomien deres ikke tåler. – Vi er spente på å se hvordan det blir, og håper selvsagt at Gjeldsregisteret vil fungere etter intensjonene, avslutter Ingjerd Thurmer.

Figur: Tall fra Kredinor. Figuren viser utviklingen i innbetalinger i juni, mot en normalmåned resten av året i Kredinor.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Snakk direkte med en av våre selgere

    Mobil   22473430

    Epost   blikunde@kredinor.no