Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2019

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2019. Rentesatsen skal være 9,25 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt at standardkompensasjon for inndrivelseskostnader skal være 390 kroner.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente, lagt til minst åtte prosentpoeng.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilråding fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 390 kroner.

Mer informasjon

 • Melding om forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra Finansdepartementet, her.
 • Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader fra Finansdepartementet, her.
 • Oversikt over rettsgebyrer hos Norges Domstoler, her.
 • Nøkkeltall for satser og gebyrer for inkassobransjen hos Virke inkasso, her.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon 1. juli 2018

 

Vil du vite mer om våre tjenester?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn), og vi vil i løpet av kort tid ta kontakt for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Ta gjerne kontakt!

  Blid jente osm snakker i telefon og leser fra ark. Bilde

  Snakk direkte med en av våre selgere

  Mobil   22473430

  Epost   bedrift@kredinor.no