Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2020 til 8 prosent p.a. Samtidig har Finansdepartementet fastsatt at standardkompensasjon for inndrivelseskostnader skal være 430 kroner.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente, lagt til minst åtte prosentpoeng. Den er fastsatt til 8 prosent for andre halvår 2020, en nedgang fra 9,5 prosent for første halvår 2020.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 430 kroner for andre halvår 2020, en økning fra 400 kroner første halvår 2020.

Mer informasjon

 • Melding om forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra Finansdepartementet, her.
 • Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader fra Finansdepartementet, her.
 • Fakta og historikk om forsinkelsesrenten, her.
 • Oversikt over rettsgebyrer hos Norges Domstoler, her.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon 1. januar 2021
Forsinkelsesrente og standardkompensasjon 1. januar 2020.
Forsinkelsesrente og standardkompensasjon 1. juli 2019.
Forsinkelsesrente og standardkompensasjon 1. juli 2018

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Ta gjerne kontakt!

  Du hører fra oss i løpet av kort tid.

  Mobil  

  Epost   blikunde@kredinor.no