Fra bølle til bestevenn

Hundeelsker og inkassoleder Klaus-Anders Nysteen henter inspirasjon fra favorittserien, og tar et oppgjør med at bølleatferd premieres i inkassobransjen.

Alle kan havne i gjeld
Betalingsproblemer kan ramme alle i ulike faser av livet, og det kan være utfordrende. I dag sier hele 60 prosent av norske arbeidstakere at de bekymrer seg for økonomien sin.
– Går du på jobb med bekymringer om hvordan du skal få betalt regninger, kan det gå hardt ut over konsentrasjonen, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor, som er et av Norges største inkassoselskap.

Han mener gjelds- og betalingsproblemer også kan gjøre at folk kjenner på skam og sosial stigma.
– Ofte er det vanskelig å vite hvem du kan gå til og hvem du kan dele de økonomiske bekymringene dine med. Det kan også være krevende å få en full oversikt over hva du skylder hvem, særlig når det kommer krav fra ulike selskaper og aktører i ulike kanaler, sier Nysteen.

Nysteen mener det er på høy tid at vi finner måter å løse utfordringene på slik at kundene kan gjøre opp for seg så rimelig og raskt som mulig.

– Vi ønsker å utforske og utfordre de etiske standardene i bransjen. Jeg mener det er viktig at vi stiller spørsmål ved om inkassobransjen bidrar til å redusere gjeldsbyrden, eller om vi legger sten til byrden og tjener penger på at folk ikke klarer å gjøre opp for seg, sier Nysteen.

En ny bestevenn?
Han trekker paralleller til sin favorittserie «Fra bølle til bestevenn», der selv de mest utfordrende hundene kan bli bestevenner.

– Alle som eier hund vet hvor viktig det er med gode incentiver, men det er til dels snudd på hodet i bransjen vår. Når bransjen kan tjene penger på at folk forblir i gjeldsproblemer, gir det incentiver til en bøllete måte å drive inn krav på, sier han.

Kredinor jobber nå med et produkt som ivaretar arbeidsgivers ansvar overfor den ansatte, og dermed også det psykososiale miljøet på arbeidsplassen.
Gjennom lanseringen av tjenesten Kan tar de sin del av samfunnsoppdraget.
– Det bør ikke lenger være sånn at det går bedre for oss jo verre det går for kundene, mener Nysteen.

Gjennom Kan får kunden en fullstendig oversikt over all utestående gjeld og et helhetlig bilde av problemet de er oppi.

– Det blir en slags full økonomisk helsesjekk med individuell veiledning og oppfølging fra erfarne rådgivere, forklarer Nysteen.

Med tjenesten Kan ønsker Kredinor å være det ledende selskapet som alle med økonomiske vanskeligheter kan henvende seg til for å få hjelp.

Les mer om denne endringen på Klaus Anders sin blogg: