Fullmakt

Alle som jobber med fakturering og inkasso har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan diskutere eventuelle saker du har hos oss med andre. Hvis du har behov for at noen skal kunne kontakte og gjøre avtaler med Kredinor på dine vegne må du gi tillatelse til dette. Dette kan gjøres ved at du gir oss en fullmakt, enten skriftlig eller muntlig.

En skriftlig fullmakt må inneholde følgende: 

  • Ditt navn, fødselsdato og underskrift.
  • Hvem som skal få opplysninger i dine saker.
  • Fullmaktens varighet
  • Hvilke saker det gjelder. Gjelder det en eller flere spesifikke saker ber vi om at det refereres til saksnummer.
  • Gjelder det kun innsyn i sakens opplysninger, eller kan det inngås avtaler på dine vegne.

Fullmakten kan sendes til firmapost@kredinor.no eller per post til Kredinor SA, PB 782 Sentrum, 0106 Oslo.

Ved muntlig fullmakt trenger vi følgende opplysninger:

  • Fullt navn på den som får fullmakten
  • Fullmaktens varighet
  • Hvilke saker det gjelder. Gjelder det en eller flere spesifikke saker ber vi om at det refereres til saksnummer.
  • Gjelder det kun innsyn i sakens opplysninger, eller kan det inngås avtaler på dine vegne.

Muntlige fullmakter kan gis av den som er registrert med inkassosak hos oss, ved å ringe til vårt kundesenter på telefon 21609200.

 

Kontaktinfo

Telefon   21609200

Åpningstider på telefon

Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
Lørdag kl. 10:00 - 15:00
Søndag stengt

Epost   kundeservice@kredinor.no