Er du uenig i kravet?

Du kan klage på faktura og krav du mener er sendt på feil grunnlag, ved å sende en innsigelse via Min side.

Send oss en klage hvis du er uenig i kravet

Jo mer informasjon innsigelsen inneholder, jo enklere og raskere vil vi behandle klagen. Send oss følgende via Min side:

  • En forklaring på hvorfor du er uenig i kravet.
  • En utdyping på hva du er uenig i og hva du eventuelt har gjort så langt.
  • Informasjon om eventuell kontakt du har hatt med oppdragsgiver. Når var du i kontakt, hvem snakket du med og hva ble dere enige om.

Så snart vi mottar klagen vil saken bli satt på “pause” hos Kredinor inntil vi har undersøkt med oppdragsgiver. Du vil eventuelt få en ny betalingsfrist etter at klagen er ferdig behandlet.

Hva kan være årsaker til at en klage ikke godkjennes?

Det er plikter og rettigheter knyttet til et kundeforhold fra begge parter, og noen av de vanligste innsigelsene som ikke godtas forklares nedenfor.

Jeg har ikke mottatt brev som er sendt meg

Som mottaker av en faktura er det ditt ansvar å gi nødvendige opplysninger til selger slik at den sendes til riktig adresse. Samme adresse vil også benyttes til inkassobrev. Vårt ansvar er å sende faktura og brev på en forsvarlig måte, og til en adresse eller digital postkasse vi har god grunn til å tro at vi kan nå deg på.

Når du flytter må du selv melde i fra til folkeregisteret og til de selskapene du er kunde hos. Hvis vi har sendt brev til en adresse du selv har oppgitt, og ikke befinner deg der, plikter du å dekke eventuelle kostnader som har påløpt frem til du mottar brevet.

Jeg har ikke mottatt purringer før inkassovarsel kommer, og dere kan derfor ikke ta saken videre til inkasso

Ifølge inkassoloven er det tilstrekkelig å kun sende inkassovarsel før inkasso settes i gang. Vår oppdragsgiver er ikke lovpålagt å sende purring. Inkassovarsel kan tidligst sendes når det er gått 14 dager etter betalingsfristen du hadde på opprinnelig faktura. Et inkassovarsel gir 14 dager betalingsfrist fra brevet er sendt fra oss.

Inkassosalærene er for høye

Inkassosalærene er inkassokostnader som skal gå til å dekke utgifter som påløper når du betaler for sent. Størrelsen på beløpene følger en tabell og bestemmes av Justisdepartementet, og ikke av inkassobyråene. Størrelsen på salæret avhenger av beløpet du hadde på den faktura du fikk fra vår oppdragsgiver. Les mer om inkassosalærer her. 

Jeg har vært på ferie og har ikke fått betalt faktura i tide

Reise og ferie gir ikke automatisk forlenget betalingsfrist. Hvis du som kunde ikke har avtalt betalingsutsettelse med vår oppdragsgiver, må hele saken, inkludert inkassosalærer, betales. En eventuell betalingsavtale må kunne dokumenteres.

Les: Svar på ofte stilte spørsmål 

Ønsker du å klage på Kredinor?

Er du privatperson og ønsker å klage på Kredinors saksbehandling, kan du kontakte Finansklagenemnda. Dette gjelder klager som handler om vår håndtering knyttet til god inkassoskikk, beregning av salær (inkassokostnader til inkassobyrået) i saker og inndriving av omtvistede krav. Finansklagenemnda tar ikke stilling til om hovedkravet er riktig.

Er du næringsdrivende og ønsker å klage på deler av Kredinors saksbehandling, kan du kontakte Finanstilsynet.

 

Kontaktinfo

Telefon   21609200

Åpningstider på telefon

Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
Lørdag kl. 10:00 - 15:00
Søndag stengt

Epost   kundeservice@kredinor.no