Hele Kredinor er nå sertifisert Miljøfyrtårn

– Oppmerksomhet rundt miljø er ikke et engangstiltak, men noe som må ha løpende oppfølging, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor (foto). – Derfor var det gledelig at vi nå har fått på plass de to siste sertifiseringene slik at hele Kredinor er Sertifisert Miljøfyrtårn, sier hun.

For å klare kravene til å bli Sertifisert Miljøfyrtårn kreves det en betydelig innsats fra de enkelte kontorene sin side. Ansatte skal involveres og få instruksjoner, miljøkonsulenter skal følges opp, avfall må veies og sorteres, energiforbruket registreres, avfallsbokser merkes, etc.

Avdelingsleder i Kristiansund, Elisabeth Steen Orvang, Kredinor.

– Miljøsertifiseringen ble alt i alt en god øvelse i å se litt på interne rutiner, og gjøre seg bedre kjent med våre leverandører og hvilke produkt vi egentlig benytter oss av, sier avdelingsleder Elisabeth Steen Orvang, i Kristiansund. -Det ble ganske intensiv jobbing i tett samarbeid med miljøagenten. Ganske nøyaktig 4 måneder etter oppstart fikk vi sertifiseringen. Vi er veldig stolte over miljøsertifiseringen og gleder oss til veien videre, sier Elisabeth Steen Orvang.

 

Avdelingsleder i Bergen, Benedicte Flygansvær, Kredinor

– Oppgaven fremsto som litt uoverkommelig når vi så hvor mye som skulle rapporteres inn, og hvilke tiltak som måtte på plass, sier avdelingsleder Benedicte Flygansvær i Bergen. -Men når vi begynte å jobbe med det gikk det overraskende greit, og det var veldig lærerikt! Både Edda og miljøagenten var gode støttespillere. Alt i alt ble det en god øvelse for kontoret som gir en god retning fremover – vi synes det er supert å være Sertifisert Miljøfyrtårn, sier Benedicte Flygansvær.

Hovedkontoret i Oslo, hvor brorparten av de rundt 420 ansatte jobber ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2014. Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning for miljøsertifisering. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble etablert i 2003, og bistår virksomheter slik at de lykkes med grønn omstilling. Som miljøfyrtårn skal Kredinor bidra til miljøforbedringer innen energibruk, innkjøp, transport, arbeidsmiljø og avfallshåndtering. Kredinor leverer årlig miljørapporter som omfatter dette.

– Det aller viktigste, og selve forutsetningen for å være et Sertifisert Miljøfyrtårn, er at det skal etterleves i år etter år. Her har vi heldigvis gode erfaringer fra hovedkontoret i Oslo som fikk sertifiseringen allerede i 2014, sier Edda Flatlandsmo.