Høy betalingsevne – økende antall saker og inkassogjeld

(Mai 2019) Antall saker som sendes til inkassoselskapene endte på nær 10 millioner i 2018, en økning på 16 prosent sammenlignet med året før. Inkassogjelden økte til sammenligning med 12,5 prosent i samme periode til 93,8 milliarder kroner. Samtidig viser tallene at andelen som klarer å betale før saken sendes til rettslig behandling er 93,1 prosent, et like høyt nivå som tidligere. Tall for første halvår vil være klare i begynnelsen av september 2019.

Tall fra Kredinor, som er Norges største inkassoselskap målt i antall inkassosaker, viser en tilsvarende utvikling. Kredinor mottok totalt 2,1 millioner saker til oppfølging i 2018, hvorav 1,4 millioner av disse var rene inkassosaker og 0,7 millioner var purresaker. Tall til og med mai 2019 i Kredinor SA viser at antall inkassosaker øker, men folk betaler. Samtidig sender Kredinor færre saker til rettslig innkreving enn til samme tid i fjor. Fordelt på alder viser tallene fra Kredinor at både antall inkassosaker og inkassogjelden øker mest blant unge mellom 18 og 25 år og aldersgruppen 26 til 34 år.

Analysesjef Magnus Solstad, i Kredinor (foto) sier følgende i en kommentar til tallene:
– Utviklingen viser ingen dramatisk endring, men vi har over tid sett en større prosentvis økning blant de mellom 18-25 år enn andre aldersgrupper, både i antall saker og total inkassogjeld. Samtidig øker inkassogjelden for alderstrinnet 26 til 34 år. Det innebærer at unge og voksne under 40 år kan representere en noe større kredittrisiko enn tidligere.

Stor andel purresaker

Tilbake til totalmarkedet for 2018. Av totalt antall saker er 36 prosent rene purresaker, dvs. 3,6 millioner saker (hvor inkassoselskapet følger opp frem til det blir inkassosak). De resterende 64 prosent er rene inkassosaker og utgjør 6,4 millioner saker (der folk ikke betaler purringen og saken går til inkasso). – Det kan for mange bedrifter være god økonomi i å outsource purreprosessen – det bidrar gjennomgående til mer effektive betalingsprosesser og lavere kostnader, understreker Magnus Solstad.

Menn drar fra kvinnene

Antall inkassosaker øker mest blant menn med 24,8 prosent i 2018 sammenlignet med 2017, i Kredinor. I rene tall har menn dobbelt så mange inkassosaker som kvinner. Selv om utviklingen de senere år har vist at flere kvinner får inkassosaker og større inkassogjeld, så kan tallene for 2018 tyde på at utviklingen har bremset opp blant kvinner.

Inkasso virker

Økningen i antall inkassosaker i Kredinor fordeler seg på flere områder, fra forbrukslån og kredittkort som utgjør de største kravene til mobil, strøm, parkering og bompasseringer som utgjør små krav hver for seg, men i sum gir en høy fordringsmasse. – Når hele 93,1 prosent klarer å ordne opp før saken går rettslig tyder det på at inkasso fungerer, avslutter analysesjef Magnus Solstad.

Illustrasjoner som viser inkassotallene for 2018. Markedet og Kredinor

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn), og vi vil i løpet av kort tid ta kontakt for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Snakk direkte med en av våre selgere

    Mobil   22473430

    Epost   blikunde@kredinor.no