Hvordan unngå at en faktura øker fra kr 200,-, til kr 4000,-?

Mann med mørkt hår snakker i mobiltelefonen ute på gaten

Hvis du ikke betaler faktura, inkassovarsel og/eller eventuelle purringer kan saken bli sendt til inkasso uavhengig av hvor lite beløp du skylder. Det kan føre til ekstra kostnader og bekymringer. Her gir vi et eksempel på hvordan noen hundrelapper kan bli til flere tusen kroner i ubetalt gjeld hvis du ikke betaler. Vi gir også noen tips til hva du kan gjøre for å unngå inkasso.

Slik kan regnestykket  se ut

Vi bruker en ubetalt mobilregning på opprinnelig 200 kr som eksempel. Det påløper renter fra første forfallsdato. Det totale beløpet er opprinnelig fakturabeløp pluss renter. Allerede 14 dager etter forfall på den opprinnelige fakturaen kan du motta et inkassovarsel med et purregebyr på 70 kr. Hittil har ikke saken gått til inkasso. Hvis du betaler innen 14 dager legges det ikke til noen ytterligere kostnader og du kan unngå inkasso.

 Forfall


01.01.18
14 dager etter forfall
15.01.18
Inkasso
(lett salær)


01.02.18
Inkasso
(tungt salær)

15.02.18
Utleggsbegjæring


01.04.18
Faktura200200200200200
Forsinkelsesrente0,651,443,44,19
Purregebyr70
Lett salær350350350
Tungt salær350350
Utleggsbegjæring1921
Skriving av utleggsbegj.1130
Sum ubetaltKr 200Kr 270,65Kr 551,44Kr 903,4Kr 3955,19

Ved fortsatt uteblitt betaling sender vår oppdragsgiver saken til oss for videre oppfølging med inkassotiltak. Første steg etter inkassovarsel er en betalingsoppfordring. Nå har det totale beløpet økt med lett salær på 350 kr. Etter 14 nye dager kan det legges til nye 350 kr i inkassokostnader. Etter ca 45 dager har nå det totale beløpet steget fra 200 kr til 904,19 kr.

Hvis det totale beløpet fortsatt ikke betales til nytt forfall er neste steg å få betaling gjennom namsmannen, ved å sende en utleggsbegjæring. Da vil kostnadene stige betydelig, med ytterligere kr 3051,-.  Mobilregningen er nå økt fra 200 kr til totalt 3955,19 kr.

Hvem har bestemt at det koster så mye?

Det er myndighetene som har bestemt at de som ikke betaler må dekke kostnadene ved sen betaling. Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Kredinor er et inkassobyrå som hjelper bedrifter med oppfølging av ubetalte fakturaer etter de fastsatte satsene. I dette eksemplet vil mobilregningen bli en inkassosak som Kredinor får tilsendt, med følgende fordeling:

  • Mobilselskapet: 204,19 kr (opprinnelig beløp + renter)
  • Inkassobyrået: 1830 kr (purring, inkassokostnader og forberede sak til Namsmannen gjennom skriving av utleggsbegjæring)
  • Staten via Namsmannen: 1921 kr (Utleggsbegjæring)

Hvordan unngå inkasso?

  1. Ta kontakt med de du har kjøpt / lånt av, hvis du oppdager at du ikke kan betale ved forfall
  2. Kontakt inkassobyrået hvis du får krav fra oss – vi ønsker dialog med deg!
  3. Åpne brev (enten elektronisk eller per post) og sørg for å overhold betalingsfrister
  4. Lag en oversikt over alt du skylder – eller få noen til å hjelpe deg
  5. Sett av ferie- og skattepenger til å betale eventuell inkassogjeld
  6. Betal ned mest mulig så fort du har muligheten

Inkasso – nødvendig og viktig i et velfungerende samfunn

Det er veldig kostbart å bruke tid og ressurser på å følge opp ubetalte regninger. I tillegg kan det få store økonomiske konsekvenser for enkeltbedrifter – og hele samfunnet – om flere og flere lar være å betale for varer eller tjenester de har fått. Dette er noen av grunnene til at myndighetene har bestemt at det skal være tydelige regler, rimelige frister, høyere gebyrer jo større beløp og at kostnadene i rettsapparatet må dekkes av den som ikke betaler. Vår rolle i dette er bidra til å følge opp for å sikre sunne øknomiske forhold i det norske samfunnet.

Kontaktinfo

Telefon   21609200

Åpningstider på telefon

Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
Lørdag kl. 10:00 - 15:00
Søndag stengt

Epost   kundeservice@kredinor.no