Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.
Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

Ingen inkassokrise

Under nær sagt alle økonomiske kriser de siste tiårene har tallene vist en stor økning i antall saker til inkasso. For eksempel under finanskrisen i 2008-2009 var oppgangen på opptil 20 prosent.

– Vi er nå på vei ut av koronakrisen, og denne gang ble det ingen inkassoøkning. Fasiten er tvert imot at det har vært en betydelig nedgang i antall inkassosaker, og at folk har doblet sparingen sin, sier Solstad.

For Norge sett under ett har det verken vært eller kommer til å bli en inkassokrise som følge av koronapandemien.

Han reagerer på at flere aktører har forsøkt å skape et inntrykk av en gjeldskrise.

– Selv om vi jevnlig har kunnet lese dommedagsprofetier og skremselspropaganda om en kommende krise, har ingenting av dette materialisert seg for de aller fleste nordmenn. Han peker på at enkelte kommuner og bransjer har møtt veggen, men at dette er unntak fra hovedbildet.

–Det har vært kraftige utslag i noen lokalsamfunn og noen få bransjer. Tenk på Ullensaker med Gardermoen som hjørnesteinsbedrift. Men det er definitivt unntak fra hovedbildet. For Norge sett under ett har det verken vært eller kommer til å bli en inkassokrise som følge av korona-pandemien, sier Solstad

Årsakene til at krisen har uteblitt er sammensatte.

– Myndighetene har fortløpende tilpasset de økonomiske tiltakene, konkursene uteblir og permitteringene forlenges. Så er det også klare tegn på at folk har vent seg til et lavere forbruk. En annen helt sentral årsak er gjeldsregistrene, som kom for knappe 2 år siden. Det er blitt betydelig vanskeligere å få forbruksfinansiering uten tilstrekkelig betalingsevne, sier Solstad.

Vi vet at inkassotallene vil øke igjen, som en naturlig følge av at kredittrelatert forbruk øker, men det skal mye til for at man kan kalle det en inkassokrise.

Analysesjefen mener vi må se helt mot slutten av 2021 før inkassotallene eventuelt begynner å stige nevneverdig. Vi vet at inkassotallene vil øke igjen, som en naturlig følge av at kredittrelatert forbruk øker, men det skal mye til for at man kan kalle det en inkassokrise.

– Det vil gå minimum 5 måneder fra samfunnet åpnes helt eller delvis, til effekten blir synlig på inkassotallene. Vi er altså nærmere jul før vi vil se en økning i inkasso etter gjenåpning, sier Solstad.