Hva er inkasso?

Når betalingsfristen er utløpt på en faktura og eventuell purring kan det ende med at den ubetalte fakturaen sendes til inkasso. Før fakturaen sendes til inkasso vil et inkassovarsel sendes med to ukers betalingsfrist. Årsaken til at saken sendes til inkasso er at den som har solgt eller lånt noe trenger å få inn pengene til å dekke utgiftene sine. Inkasso er derfor oppfølging av ubetalte regninger frem til betaling.

De aller fleste som får en sak til inkasso, har bare glemt å betale regningene og trenger kun den ene påminnelsen i form av et inkassovarsel. Kredinor er et inkassoselskap som gjør jobben med betalingsoppfølging for bedrifter og offentlig sektor. Hvis inkassovarsel betales innen 14 dager skjer det ikke noe mer i saken – den avsluttes.

Hvorfor får jeg inkasso fra Kredinor?

Både bedrifter og offentlige virksomheter er avhengige av å få betalt når de har levert noe. Hvis du har kjøpt, lånt eller brukt noe som har en kostnad så er det et ubetalt krav. Det er dette kravet som kan bli en inkassosak som Kredinor får oversendt hvis regningen ikke betales. Kredinor kan sende ut purring og inkassovarsel – og holder kontakten frem til betaling.

Hva er grunnen til sen betaling?

De aller fleste har glemt å betale. Andre kan ha latt det gå over noen dager fordi de samler opp regningene eller venter til det er penger på konto. Samtidig vet vi at noen har brukt for mye en periode, og sitter igjen med høyere utgifter enn de har til å betale med. Uansett grunn så er det viktig å ta kontakt med den du skylder penger hvis du får betalingsproblemer. Hvis saken er sendt til inkasso, må du ta kontakt slik at vi sammen kan finne en løsning for betaling.

God kundebehandling også innenfor inkasso

Selv om regningen ikke er betalt er det svært viktig både for vår oppdragsgiver og oss å følge opp på en forutsigbar og god måte. Et inkassovarsel er kun et varsel om at saken sendes til inkasso, og den har to ukers betalingsfrist. Hvis inkassovarsel ikke betales og kunden ikke ringer oss for å få hjelp, forsøker vi å følge opp på telefon eller via melding.  Det er viktig å få klarhet i hvorfor kunden ikke kan betale. Hvis inkassovarsel ikke betales vil det sendes et brev med betalingsoppfordring, også den med to ukers betalingsfrist. I dette varslet gis det informasjon om at  den ubetalte regningen kan bli sendt til rettslig behandling – og ende med en betalingsanmerkning.

Les mer om inkassoprosessen og hva som skjer når det gis en betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkning og økte kostnader

Hvis regningen ikke betales vil fakturabeløpet øke uavhengig av hvor lite det opprinnelige beløpet er. Grunnen til det er at det legges til renter og gebyr for forsinkelsen. Myndighetene bestemmer til enhver tid hvor dyrt det skal være å betale for sent og hva det koster hvis saken ender rettslig. Noe av gebyret går derfor til å betale de som følger opp saken i Kredinor, noe går til vår oppdragsgiver – og noe går til staten. Til sammen kan disse beløpene bli høye. Hvis betalingsoppfordring med to ukers betalingsfrist ikke betales kan saken ende med en betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning fører til at navnet oppføres i et register som stenger for muligheten til å få mer kreditt, for eksempel nye lån, mobilabonnement, treningsavtale, handle på nett og mye mer. Så snart betaling er utført slettes betalingsanmerkningen.

Kreditt er en bindende betalingsavtale

Så lenge du kan kjøpe noe eller låne på kreditt, dvs. betale etter at du har fått varen, er det nødvendig med inkasso. Grunnen til dette er å sikre at betaling kommer. I et velfungerende samfunn er inkasso nødvendig, fordi folk ønsker friheten til å kjøpe på kreditt. Hvis for mange lar være å betale, kan de som har solgt varen eller levert tjenesten få økonomiske problemer. De skal jo også betale sine leverandører samtidig som de har lokalleie og løpende utgifter som lønn til ansatte. Dette er også grunnen til at staten har bestemt at det skal være tydeligere regler, frister og gebyrer som øker jo større beløp, og jo lengre tid det tar før kundene betaler.

Om inkasso og inkassobransjen

Antall inkassosaker og inkassogjelden i Norge er høy. Kredinor har bistått norsk næringsliv med betalingsoppfølging og inkasso helt siden 1905. De senere årene har vi også hjulpet flere og flere med fakturering. Vi vet fra kundeundersøkelser at våre oppdragsgivere setter pris på den jobber vi gjør. Samtidig vet vi også at mange kunder hos våre oppdragsgivere setter pris på å snakke med oss. Vi ønsker bidra til å finne gode løsninger – for både dem og vår oppdragsgiver.

Strenge lover og regler innenfor inkasso

Samtlige inkassoselskap er underlagt lov om god inkassoskikk, personvern, etc. Hvis den som mottar kravet er uenig er det ekstra viktig å sende en klage via våre innloggede løsninger på Min side, eller kontakte Kredinor så fort som mulig på telefon. Vi er her for å hjelpe til med rådgiving og løsninger frem til saken er løst.

Har du fått et brev fra Kredinor? Logg deg inn på Min side.