Hva er inkasso og hva er et inkassobyrå?

Dame leser avisen på kafe

Inkasso er oppfølging av ubetalte regninger. Kredinor er et inkassobyrå som hjelper bedrifter med oppfølging og kundeservice overfor de som betaler for sent. Eller rett å slett ikke ikke kan betale.

Hvorfor får jeg inkasso fra Kredinor?

Hvis du har kjøpt noe og ikke betaler innen fristen, kan dette bli en inkassosak som Kredinor får fra den du har kjøpt eller lånt noe fra. Kredinor hjelper til med å sende ut purring og inkassovarsler – og holder kontakten frem til varen eller tjenesten er betalt.

Hva er grunnen til at folk betaler for sent?

Vår erfaring er at de fleste har glemt å betale, eller de har latt det gå over noen dager fordi de samler opp betalingene. Samtidig vet vi at noen har en rotete økonomi og mangler oversikt. Andre kan ha brukt for mye penger uten å tenke på kostnaden når de skal betale regningene. Det de da sitter igjen med er utgifter som er høyere enn inntekten. Ta kontakt hvis du får betalingsproblemer slik at vi sammen kan komme til en løsning for at du kan betale.

Viktig med rutiner – tett oppfølging i alle ledd

Kredinor følger opp gjennom inkassovarsel og kontakt på telefon. Det er viktig å få klarhet i hvorfor kunden ikke kan betale. Et inkassovarsel har 14 dagers betalingsfrist. Hvis beløpet ikke betales vil det sendes et brev med betalingsoppfordring. Det er et varsel som forteller at den ubetalte regningen kan ende med en betalingsanmerkning.

Les mer om betalingsanmerkning og inkassoprosessen her.

Det legges renter og gebyr til fakturabeløpet. Noe av gebyret går til å betale de som følger opp saken i Kredinor, og noe går til staten. Til sammen kan disse beløpene bli høye, fordi myndighetene har bestemt at folk som ikke betaler regningene sine skal betale en “bot”. I tillegg skal ekstrakostnader ved å betale for sent dekkes.

Kreditt er en bindende betalingsavtale

Inkasso er nødvendig og viktig i et velfungerende samfunn. Hvis for mange lar være å betale innen fristen som er satt, kan den som har solgt varen eller tjenesten få økonomiske problemer. De skal jo også blant annet betale sine leverandører, lokalleie og lønn til ansatte. Dette er også grunnen til at staten har bestemt at det skal være tydeligere regler, frister og høyere gebyrer jo større beløp, og jo lengre tid det tar før kundene betaler.

Hvor mye skylder nordmenn?

I 2016 har inkassobyråene i Norge fått mer enn 7,9 millioner saker til inkasso totalt. Til sammen utgjør det ubetalte regninger for 76,9 milliarder kroner. Det er mye penger. Hvis bedrifter eller offentlig sektor ikke sender disse sakene til inkasso, vil det bety at et stort antall selskaper vil gå med tap. I verste fall kan de ende med konkurs. Det er ikke bra verken for den som kjøper noe eller den som selger.

Om inkasso og inkassobransjen

Inkassobransjen har en lang historie. Kredinor er et inkassobyrå som har holdt på  mer enn 112 år i Norge. De senere årene har vi også hjulpet flere og flere med fakturering. Vi vet fra kundeundersøkelser at våre oppdragsgivere setter pris på den jobber vi gjør. Samtidig vet vi også at mange kunder hos våre oppdragsgivere setter pris på å snakke med oss. Flere gruer seg til å ringe, men det har de ingen grunn til. Vi ønsker å gi gode råd og bidra til å finne gode løsninger – for både dem og vår oppdragsgiver.

Strenge lover og regler innenfor inkasso

Samtlige inkassoselskap er underlagt lov om god inkassoskikk, personvern, etc. Hvis du er uenig i kravet er det ekstra viktig å kontakte Kredinor eller det inkassoselskapet som har kontakt deg så fort som mulig.

Har du fått et brev fra Kredinor? Logg deg inn på Min side.