Inkassoøkning blant småbedrifter

– Norsk økonomi kom seg bra gjennom pandemien. Statlige støtteordninger kombinert med oppgang i norske næringer som olje, fiskeri og teknologi gjorde at vi kom ut av pandemien med den laveste arbeidsledigheten på 15 år. Samtidig viser våre siste inkassotall en bekymringsfull utvikling. Mens inkassovolumet for privatpersoner faller med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret, er det en oppgang på over 40 prosent for foretak. Det er altså foretak som i større grad enn privatpersoner opplever utfordringer med å betale regninger, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Nysteen peker på økte strømregninger som én av forklaringene, mens økt aktivitet i økonomien og mer handel også kan være årsaker til inkassooppgangen. Nysteen erkjenner at det har vært en manglende oppfølging av små og mellomstore bedrifter fra inkassobransjen.

– Økte strømregninger og andre faste kostnader har skutt i været den siste tiden, og bedriftene har i liten grad vært omfattet av støtteordninger. Noe av utfordringen er også at små bedrifter ikke har dedikerte ressurser til god økonomioppfølging. Over 50 prosent av norske selskaper har 1 – 4 ansatte. Denne gruppen har vært stemoderlig behandlet av vår bransje. Vi må erkjenne at vi ikke har vært flinke nok til å følge opp disse foretakene med tilstrekkelig hjelp og støtte, sier Nysteen.

Kredinor vil i følge Nysteen nå satse mer på å følge opp små bedrifter. Han ser denne satsningen som en viktig del av arbeidet til det nyfusjonerte selskapet mellom Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi.

– Vi ønsker å forbedre vår kundeoppfølging slik at vi i større grad kan være en sparringspartner til bedriftsledere som havner i økonomisk uføre. Vi tror den planlagte fusjonen med Modhi vil forsterke mulighetene til å følge opp småbedriftene bedre. I forbindelse med omorganiseringen av Kredinor ble det også opprettet en stiftelse som blant annet vil kunne gi hjelp og støtte til SMB-bedriftene, sier Nysteen.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.