Inkassosatser og gebyrer 2018

Bilde av norske pengesedler og mynter

Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som skal gis til den som får sendt kravet.

Oversikt salær- og gebyrsatser i Inkassobransjen fra og med 01.01.2018

  • Inkassosatsen: kr 700,- (uendret)
  • Purregebyr: kr 70,- (uendret)
  • Rettsgebyr: kr 1130,- (økt med kr 81,-)
  • Forsinkelsesrentesats: 8,5% (uendret)
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret): kr 380,-

Forsinkelsesrenten på 8,5% står på stedet hvil gjennom det første halvåret.

Endringen kommer i form av rettsgebyrer som har gått opp med kr 81,- fra kr 1049,- til kr 1130,-. Dette betyr at hvis du har en sak som skal gjennom forliksråd eller namsmann vil denne prosessen bli litt dyrere.

Se mer spesifikke tall hos Norges Domstoler og Virke Inkasso sine hjemmesider: