Inkassosatser og gebyrer 2019

Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter hvert år inkassosatsen og Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som skal gis til den som får krav tilsendt.

Oversikt salær- og gebyrsatser fra og med 01.01.2019

 • Inkassosatsen: kr 700,- (uendret)
 • Purregebyr: kr 70,- (uendret)
 • Rettsgebyr: kr 1150,- (økt med kr 20,-)
 • Forsinkelsesrentesats: 9,25% (økt med 0,5% fra 01.07.2019)
 • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret): kr 390,- (økt med kr 10,- fra 01.07.2019)

I 2019 endres ikke inkassosalærene – se tabellen her.

Rettsgebyret har gått opp med kr 20,- fra kr 1130,- til kr 1150,-. Det innebærer at det blir litt dyrere hvis du har en sak som skal behandles i forliksrådet eller hos namsmann.

Økt gebyr ved forliksklage
Multiplikator for rettsgebyr ved klage til forliksrådet er økt fra 1R til 1,15R med virkning fra 01.01.2019. Gebyret for forliksklage er med det 1,15R som utgjør kr 1322,00 (rundet ned til nærmeste krone i medhold av rettsgebyrloven § 6). Endringen er regulert i § 7, mer informasjon her.

Se mer spesifikke tall hos Norges Domstoler og Virke inkasso:

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Kontaktinfo

  Telefon   Spør vår digitale assistent Nora.

  Åpningstider på telefon

  Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
  Lørdag kl. 10:00 - 15:00
  Søndag stengt

  Epost