Inkassosatser og gebyrer

Når en faktura ikke betales og sendes til inkasso vil det legges til inkassokostnader som er besluttet av norske myndigheter. Disse satsene er gjeldende for 2022.

Sparegris

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som fastsetter inkassosatsen. Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som blir gitt til mottaker av krav.

Salær- og gebyrsatser fra og med 01.01.2022

  • Inkassosatsen: Kr 700,-.
  • Purregebyr: Kr 35,-.
  • Inkassovarsel: Kr 35,-.

Se tabell med inkassosalærer og gebyrer.

Øvrige gebyrer:

  • Rettsgebyr: Kr 1 223,-.
  • Forsinkelsesrentesats fra 01.07.22 er 9,25 %
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 01.07.22 er kr 400,-

Modernisering av inkassoloven

Som en del av moderniseringen av inkassoloven ble det besluttet en forskriftsendring som innebærer at inkassosatsene for salærer og gebyrer ble satt ned fra 1. oktober 2020. Denne justeringen ble gjort for å minske den økonomiske belastningen på sluttkunden. Satsene videreføres for 2021. En gjennomarbeidet og ny inkassolov er ventet å ferdigstilles innen utgangen av 2022.

Her kan du finne mer informasjon.