Inkassosatser og gebyrer

Når en faktura ikke betales og sendes til inkasso vil det legges til inkassokostnader som er besluttet av norske myndigheter. Disse satsene er gjeldende for 2023

Sparegris

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som fastsetter inkassosatsen. Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som blir gitt til mottaker av krav.

Salær- og gebyrsatser fra og med 01.01.2023

  • Inkassosatsen: Kr 700,-.
  • Purregebyr: Kr 35,-.
  • Inkassovarsel: Kr 35,-.

Se tabell med inkassosalærer og gebyrer.

Øvrige gebyrer:

  • Rettsgebyr: Kr 1 243,-.
  • Forsinkelsesrentesats fra 01.01.23 er 10,75 %
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 01.01.23 er kr 410,-

Her kan du finne mer informasjon.