Inkassotallene for 2017 – økning i purresaker

Foto: Maskot/NTB Scanpix

Tall for inkassobransjen og Kredinor viser at antall saker som sendes til inkassoselskapene øker, og at antall saker som sendes til Kredinor øker mer enn markedet. Det gjør Kredinor til Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Dette skyldes i hovedsak nye kunder som har store saksvolum og at flere sender sakene til Kredinor allerede på purrestadiet, dvs. tidligere enn før.

Ser vi markedet som helhet mottok inkassoselskapene 8,6 millioner saker til oppfølging i 2017, en økning på 10 prosent fra 2016. Antall purresaker var 3,2 millioner totalt en økning på 14 prosent. Antall inkassosaker var 5,4 millioner, en økning på 8 prosent fra 2016. Med disse tallene er Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med en markedsandel på 23 prosent. Av totalen i markedet mottok Kredinor SA nesten 2 millioner saker til oppfølging i 2017. Det er en økning på 23 prosent fra 2016. Av de 2 millioner sakene var 0,8 millioner rene purresaker, en økning på 36 prosent fra 2016 og 1,2 millioner inkassosaker, en økning på 15 prosent fra 2016.

Økning i inkassogjelden – hovedstol/fordringsmasse

Inkassoselskapene mottok saker med en gjeld/hovedstol på til sammen 83 milliarder kroner i 2017, en økning på 8 prosent sammenlignet med 2016. Av dette mottok Kredinor saker til en verdi av 13,1 milliarder kroner, en økning på 23 prosent mot 2016. Økningen i inkassogjelden kommer som en følge av økningen i antall saker.

Betalingsanmerkninger – andelen er synkende

Selv om antall inkassosaker og inkassogjelden øker viser tallene at det er flere enn før som klarer å gjøre opp for seg før det blir betalingsanmerkning. Tallene for 2017 viser at 6,8 % blir betalingsanmerkninger av totalt antall inkassosaker i 2017, mot 7,1 % i 2016. Det innebærer at hele 93,2% klarer å ordne opp og betale før de får en betalingsanmerkning, mot fjoråret hvor 92,9% klarte å betale.

Vi tilpasser oss en verden i rask endring

Kredinor er et velfungerende samvirke og Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Vi tar vare på de nære verdiene som kommer av samvirkemodellen. Samtidig driver vi kommersiell virksomhet på lik linje med andre. Med etablering i Norden og stor satsing på digitalisering og forenkling for både oppdragsgivere og deres kunder ønsker vi å vokse med eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold. Nylig publiserte vi vår Årsrapport 2017 som oppsummerer året vi har bak oss. Og setter kursen for året vi er inne i. Klikk deg gjerne igjennom vår nye digitale Årsrapport 2017.

 

 

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Kontaktinfo

  Telefon   Spør vår digitale assistent Nora.

  Åpningstider på telefon

  Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
  Lørdag kl. 10:00 - 15:00
  Søndag stengt

  Epost