Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.
Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

Inn i verdens største bærekraftnettverk

UN Global Compact består av mer enn 12.000 bedrifter fra 160 land. I tillegg finnes det lokale UN Global Compact nettverk i 70 land og på alle kontinenter.

– Vi ønsker Kredinor hjertelig velkommen som medlem. Det er bra at Kredinor slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid innad i bedriften, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

– Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess for oss, og det er derfor både inspirerende og forpliktende å være en del av FNs organisasjon for et bærekraftig næringsliv, sier Kredinor.

For å få alle med har vi ikke en egen bærekraftstrategi, men en bærekraftig strategi som skal prege alt Kredinor gjør.

En bærekraftig strategi

Kredinor tar bærekraft på alvor, og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å velge gode og grønne løsninger for fremtiden. Fremfor å velge en bærekraftstrategi, velger Kredinor å ha en bærekraftig strategi for hele selskapet.
Gjennom løsninger som er positive for mennesker, verdiskaping og planeten vil vi som stort norsk selskap kunne utgjøre en forskjell. Jo flere som gjør det samme, desto større bidrag til en bærekraftig utvikling. Medlemskapet UN Global Compact vil være en hjørnesten i vår strategi og vårt videre arbeid med bærekraft i Kredinor. På den måten sikrer vi at alle klarer å følge med på det vi gjør.

Ti prinsipper for et ansvarlig næringsliv

1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
2. Påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene
3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid
6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
8. Ta initiativ til å fremme økt miljøansvar
9. Oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi
10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

 

Disse ti prinsippene skal vi etterleve og rapportere på årlig. Det positive er at vi utvider vårt fokus på bærekraft til også å inkludere anti-korrupsjon, arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.