Innsigelse / uenig i kravet

Er du uenig i kravet kan du sende oss en innsigelse / klage. Saken settes i pause mens vi behandler henvendelsen. Husk at du også kan gå inn sende dette direkte via Min side.