Spesialister innen inkasso

Advokat > Kjetil Vangsnes
Advokat > Mathias Haugan
Compliance Officer > Linn Hagesæther

Juridisk bistand

Advokatfelleskapet Bratsberg  har høy kompetanse på kredittrett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. Våre fagpersoner går inn og vurderer komplekse saker, uttak av klager, stevninger og uttak av begjæringer. I tillegg ivaretar de den faglige delen på våre kurs og seminarer, de utarbeider kontrakter og bistår med tiltak for kredittsikring som kausjoner, gjeldsbrev og pant. Les mer om vår juridiske virksomhet her.

§ 8.God inkassoskikk

Hentet fra lovdata.no - Inkassoloven:

Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav. Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Kredinors forretningsidè, visjon, verdier og etisk praksis.

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA