Vår juridiske virksomhet

Advokatfellesskapet Bratsberg har syv advokater og fullmektiger - en høykompetent avdeling med lang erfaring fra et bredt forretningsjuridisk område. Samtlige har spisskompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, inkasso og tvangsfullbyrdelse.

Kredinor tilbyr forretningsjuridisk rådgivning til medlemmer og oppdragsgivere. Dette omfatter bl.a. gjennomgang av avtale- og kontraktsvilkår, bistand i rettslige og utenrettslige forhandlinger, gjennomgang og rettslig vurdering av saker og krav, utferdigelse av klager, søksmål og begjæringer i konkurs, tvangs- og tvistesaker, samt rettslig oppfølging av saker og prosedyre for domstolene som prosessfullmektig.

Ettertraktede kurs- og foredragsholdere
Advokatene bidrar til faglig utvikling som kurs- og foredragsholdere. De bidrar jevnlig Kredinors seminar- og kursvirksomhet for medlemmene med innføring, ajourføring og fordypning i inkasso, tvangsfullbyrdelse og kredittrettslige emner i grensesnittet mot medlemmenes særskilte virksomhetsområder. Kurskalender her.


Elisabeth A. Essholt Selvik trives som kursansvarlig for en rekke av våre grunnkurs i inkasso: Effektiv Betalingsoppfølging. Les mer her.  

Lover og regler
Kredinor har siden oppstarten vært en vesentlig bidragsyter til å forme og påvirke de rammevilkår som bransjen i dag arbeider etter. Vi representerer og bistår også våre oppdragsgivere overfor myndighetene når det gjelder lovendringer og i forbindelse med aktuell debatt på kredittrettens områder.

Juristene i Advokatfellesskapet Bratsberg er også en viktig intern ressurs for Kredinors medarbeidere i foretakets kontinuerlige arbeid med å etterleve og tilpasse seg de til enhver tid gjeldende rettslige rammer for inkassovirksomheten.

Advokatene i juridisk avdeling besvarer kostnadsfritt for Kredinors medlemmer enklere juridiske spørsmål via Nettadvokaten på i Kredinor Online, Kredinors Nettkontor for oppdragsgivere. Innlogging for medlemmer/kunder her.

Her er en nærmere presentasjon av hver advokat

 

 

Advokatfelleskapet Bratsberg

Juridisk avdeling ledes av Børre Sig. Bratsberg som har mer enn 20 års erfaring fra fagområdet.

Her er en nærmere presentasjon av hver advokat

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA