Årsmøte i Kredinor SA

Kredinor SA arrangerer digitalt Årsmøte 21. april kl. 11.00.

Invitasjon er sendt medlemmer og eiere via e-post.

Vi i Kredinor ønsker en riktig god påske

 

 Til behandling foreligger:
Sak 1Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
Sak 2Valg av møteleder
Sak 3Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra møtet
Sak 4Godkjenne årsberetningen og årsregnskapet, herunder disponering av årsoverskuddet
Sak 5Godkjennelse av honorar til styret og revisor
Sak 6Valg av styre
Sak 7Valg av valgkomité
Sak 8Valg av revisor

Takk for deltagelse!

Styret og administrasjonen i Kredinor SA

    Påmelding