Årsmøte Kredinor SA 2019

Vi kaller medlemmene til ordinært årsmøte for Kredinor SA tirsdag 30. april 2019

Årsmøtet avholdes som direkte fortsettelse av Kredinor Utsyn som avholdes samme sted. På årsmøte har hvert medlem en stemme. Det gis adgang til å sende stedfortreder med fullmakt.

Vi håper du har mulighet til å delta og inviterer rett etter årsmøte til lunsj på Bjørvika Konferansesenter for de som ønsker det. Mer informasjon om påmelding kommer.

Kredinor SA er et samvirke som eies av norsk næringsliv, som er medlemmer i selskapet. Årsmøtet blir holdt en gang i året. Medlemmene har en stemme hver, og har av den grunn innflytelse på utviklingen av selskapet – og beslutningsmyndighet.

I 2017 ble det besluttet at medlemmene skal få etterbetalt utbytte som en prosentandel av overskuddet i Kredinor SA. Det vil bidra til å øke merverdien av å benytte Kredinor som leverandør, og mer aktivt eierskap blant medlemmene.

Program kommer.