Fagdag Inkasso – hvordan forenkle de krevende sakene?

Vi inviterer til en nyttig formiddag i Fredrikstad hvor vi blant annet får besøk av Namsfogd Torhild Sommerstad, hos Namsmannen i Fredrikstad. Hun forteller om saker de får til behandling, deriblant utleggsforretninger og folks økonomiske situasjon.

Vi tar også for oss andre tema som er nyttige for våre medlemmer og kunder, deriblant rutiner knyttet til arbeid med dødsbo, konkurs og gjeldsordninger.

Hensikten med denne formiddagen er å gi dere noen verktøy som forenkler arbeidet med de noe mer krevende sakene.

Fagdag inkasso er kostnadsfritt for medlemmer som også er kunder i Kredinor SA.

 

TidProgram
08.00-08.30Registrering
Kaffe og frukt
08.30Velkommen
Kort presentasjon av Kredinor

Hanne Kaugerud, avdelingsleder i Fredrikstad
Runar Kristensen, saksbehandler i Fredrikstad
08.45Inkassoløpet
Nina G. Nordli, Key Account Manager (KAM) i Kredinor
09.30Pause
09.45Utleggsprosessen - hvordan jobber Namsmannen?
Torhild Sommerstad, Namsfogd i Fredrikstad
10.30Pause
10.45Hvordan håndterer vi dødsbo, konkurs og gjeldsordninger (DKG)
Håkon Wibe, leder for DKG-teamet i Kredinor
11.15Kredinor Online, introduksjon og nyheter
Nina G. Nordli, KAM i Kredinor
11.45Avslutning
Lunsj
Tusen takk for i dag.

Påmelding

Påmelding nå - ta gjerne med en kollega!

Meld deg på i dag – vi gleder oss!

Vi avslutter med lunsj slik at resten av dagen blir effektiv og god.