Fagdag Inkasso i Fredrikstad

Vi inviterer til en innholdsrik formiddag i Fredrikstad hvor vi går igjennom inkassofaglige tema, Namsmannens arbeid med utleggsforretninger og arbeid med dødsbo, konkurs og gjeldsordninger. En oppdatering eller innføring i disse temaene kan være nyttig i arbeidshverdagen.

Kurset er kostnadsfritt for medlemmer som også er kunder i Kredinor SA. 

Ta en titt på program for dagen og meld deg på i dag.

 

Vi har satt sammen et inkassofaglig godt program, hvor du får en god innføring i det som rører seg innenfor de ulike temaene.

Vi får besøk fra Namsmannen i Fredrikstad som snakker om utleggsprosessen. I tillegg tar vi for oss hva som skjer innenfor dødsbo, konkurs og gjeldsordninger (DKG). Foruten dette forteller vi litt om våre egne løsninger og går detaljert inn på rutiner knyttet til inkassoprosessen.

Hjertelig velkommen!

TidProgram
08.00-08.30Registrering
Kaffe og frukt
08.30Velkommen
Kort presentasjon av Kredinor

Hanne Kaugerud, avdelingsleder i Fredrikstad
Runar Kristensen, saksbehandler i Fredrikstad
08.45Inkassoløpet
Nina G. Nordli, Key Account Manager (KAM) i Kredinor
09.30Pause
09.45Utleggsprosessen - hvordan jobber Namsmannen?
Torhild Sommerstad, Namsfogd i Fredrikstad
10.30Pause
10.45Hvordan håndterer vi dødsbo, konkurs og gjeldsordninger (DKG)
Håkon Wibe, leder for DKG-teamet i Kredinor
11.15Kredinor Online, introduksjon og nyheter
Nina G. Nordli, KAM i Kredinor
11.45Avslutning
Lunsj
Tusen takk for i dag.

Påmelding

Meld deg på i dag.

Ta gjerne med en kollega også – hjertelig velkommen!