Grunnkurs Inkasso og Kredinor Online

Bodø - Grunnkurs inkasso Kredinor

Grunnkurs inkasso er en innføring i inkasso hvor vi går igjennom hele kjøps- og betalingsprosessen. Kurset vil bidra til mer kunnskap om rettigheter og plikter for våre oppdragsgivere og deres kunder hvis et krav ender med inkasso. Videre gir kurset en innføring i bruksmulighetene som ligger i våre oppdragsgiveres eget nettsted Kredinor Online.

Kurset er kostnadsfritt for kunder og medlemmer av Kredinor SA. Vi serverer lunsj, deler ut kursbevis og gir tilgang til dokumentasjon.

Tidspunkt
Start: 14.09.2017 08:45
Slutt: 14.09.2017 13:30

Sted
Scandic Bodø, Sjøgata 23


Hva inneholder inkassokurset?

•   Hvem er kunden?
•   Salgs- og leveringsbetingelser
•   Inkassoloven og oppdragsgivers ansvarsforhold
•   God inkassoskikk og kundens rettigheter
•   Konkurshåndtering og gjeldsordninger
•   Foreldelse av krav – hva skjer og når?
•   Tvangssalg – begjærte vs faktisk gjennomførte
•   Utenlandsinkasso – behandling av utenlandske krav

Hva inneholder kurs i Kredinor Online?

  • Hva finnes hvor på innloggede sider?
  • Hvordan ser kundens Min side ut?
  • Innsyn i – og oppdatering av inkassostatus
  • Arbeidslister og tilgang til rapporter
  • Oversikt over saker med innsigelser, rettslige skritt, uttalelse
  • Dialog med Kredinors saksbehandlere og juridisk avdeling
  • Hvordan registrere innbetalinger og trekke saker?
  • Betalingsløsninger som gjør det enklere for kunden

Forelesere – våre egne advokater

Vi i Kredinor er så heldige å ha våre egne advokater på samtlige inkassokurs. De jobber til daglig med inkassosaker innenfor sine spesialfelt, samtidig som de holder seg oppdaterte på nye lover og regler innenfor inkasso. Ofte bringer de inn ferskvare til kursdeltakerne både innenfor lover og regler – og ferske saker de har jobbet med.

Les om vår juridiske avdeling og våre advokater her.